Google geeft toe. Hernieuwbare energie werkt niet.

Het zal wel een shock zijn voor al wie op hernieuwbare energie inzet om de "new ice age" sorry "global warming" sorry "climate change" sorry sorry het is nu "climate disruption" Yep. Om dit te bestrijden heb je dus (althans volgens wat de milieuridders ons willen aanpraten) CO2 arme energie nodig. Maar na jaren onderzoek en inzet heeft Google ingezien dat het niet alleen onmogelijk is, het is ook nog eens onbetaalbaar en zou zelfs enorme schade aanbrengen aan de planeet. Politici, wakker worden en ophouden met onze welvaart op het spel te zetten, voor iets dat niet werkt en veel te duur is.

Oproep aan Open-VLD

Regelmatig stuur ik een tweet over klimaat- en energiebeleid naar vier Open Vld politici, Bart Tommelein, Philip De Backer, WF Schiltz en heel af en toe Egbert Lachaert. Die tweets gaan vrijwel altijd met een link naar een artikel, rapport of grafiek over ofwel klimaatproblematiek ofwel energiebeleid. Wie mij volgt op twitter of mijn blog ockhams-scheermes leest, die weet dat deze twee onderwerpen mij zeer nauw aan het hart liggen.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de N-VA en hun specialisten, Bert Wollants en Andries Gryffroy die mij wel volgen en wij ook regelmatig van ideeën wisselen is dat bij de liberalen niet het geval. Er “was” één uitzondering, Bart Tommelein, ik zeg wel “was” inmiddels ontvolgde hij mij. In het begin van zijn staatssecretarisschap werd ik wel vriendelijk uitgenodigd op zijn kabinet en mocht ik een voormiddag zijn tijd in beslag nemen.

Ook Jef Ongena mocht al eens op bezoek op dat kabinet. Desinteresse voor de boodschap van Jef droop ervan af. Dat is jammer en zeer betreurenswaardig. Waarom krijgen mensen die een andere mening hebben over deze onderwerpen de koude schouder? Jef Ongena is één van de grootste specialisten ter zake en kent de cijfers en mogelijkheden op zijn duimpje. Jef zat niet tussen de geraadpleegde specialisten, die een werkgroep “sterk Vlaams klimaatbeleid” met o.a. WF Schiltz  raadpleegde. Een blik op, en een doorlichting van de geraadpleegde personen maakt alles duidelijk. Er mocht slechts één mening aan bod komen.

Veel erger nog. Alle personen die nog maar 1%  afwijken van het “hernieuwbare energie van windmolen- en zonnepanelenverhaal” worden doodgezwegen of geridiculiseerd. Marginaliseren en verketteren of incriminerende namen met verdachte connotatie, zoals “klimaatnegationist, klimaatontkenner, flatearther, maanlandingontkenner” zullen hun deel zijn. Zelfs haat, vervolging, reputatieschade, intrekking onderzoeksgeld en regelrechte broodroof, staan dagelijks op het menu voor al wie ook maar dat kleine deeltje afwijkt van het dogma “ de menselijke CO2 veroorzaakt gevaarlijke opwarming van de aarde en alleen windmolen- en zonne-energie kan dat oplossen”  

Wie de envirocraten en klimatocraten een haar breed in de weg legt zal het geweten hebben. Een hele schare aan overvloedig gesubsidieerde organisaties zoals Bond Beter Leefmilieu, Climaxi, 11.11.11, Greenpeace, WWF en vele anderen zullen hun duivels ontbinden. Hun minions bij de pers zullen hun stoutste activistische schoenen aantrekken en in gezamelijke actie die onverlaat demoniseren en plattrappen.

Dat deze extreme mileubewegingen slechts een klein radicaal en immer kleiner wordende deeltje van de ecologische beweging zijn, het schijnt onze politici niet te bereiken. Ecomodernisten onderschrijven ook de gevaarlijke opwarming door schuld van menselijke CO2, maar hun oplossingen zijn adaptatie, nucleaire rennaissance en economische vooruitgang. Ecomodernisten kunnen echter op dezelfde behandeling rekenen als sceptici.

Het is werkelijk afschuwelijk hoe er omgegaan wordt met deze zogenaamde sceptici en ecomodernisten. Waarom willen politici binnen een partij van wie de voorzitter zelf beweerde dat onze samenleving superieur is, zich niet verzetten tegen dergelijke verwerpelijke ondemocratische maffiose praktijken ipv ze nu te helpen in stand houden? #dtv Sceptici ontkennen niet dat de aarde opwarmt, dat de mens gedeeltelijk wel een rol kan spelen of zelfs dat CO2 een broeikasgas is.

Maar dat het gevaarlijk is en dat het bouwen van windmolens en leggen van zonnepanelen menselijke CO2 uitstoot zal doen dalen en aldus het klimaat gunstig gaat beïnvloeden, ja dat nemen wij gewoon niet serieus. Zo ook de Stanford academici Fork en Koningstein die voor Google het project RE<C mochten leiden.  Mag daar echt geen debat over bestaan? Er zijn werkelijk duizenden wetenschappers die de sceptische houding en terughoudendheid over aankomende klimaatrampen bepleiten. De laatste 3 jaar alleen al verschenen er 1000 sceptische wetenschappelijk papers. Maar die halen voor één of andere reden nooit de media.

Het echte gevaar in het monddood maken van een andere mening is dat jullie de mensen –zowel de huidige als de toekomstige generaties-  groot onrecht aandoen. Diegene die de zogezegde consensus afvallen –de sceptici- zijn daardoor meer getroffen dan diegenen die mordicus het klimaatalarmisme verdedigen. Als de sceptici gelijk hebben, zijn ze ten onrechte in het verdomhokje gezet, als ze toch ongelijk zouden hebben, verliezen ze nog een groter goed, namelijk de mogelijkheid om hun inzichten bij te schaven, nadat deze in een echt open debat naar voor zouden komen. Is het geen teken van zwakte dat de alarmistische beweging het debat steeds afwijst? Zijn de argumenten zo zwak dat een open debat te vermijden is en die sceptici nooit aan bod mogen komen? Willen jullie echt het risico nemen op zoveel reputatieschade in de toekomst?

Overheden halen via allerlei belastingen veel geld uit brandstof en nu gaan ze nog veel geld halen uit uw uitstoot, via CO2 belasting en emissiehandel. Het is een enorm verdienmodel geworden – 1500 miljard per jaar wereldwijd - voor overheden en bedrijven die beweren dat ze de planeet en het klimaat gaan redden met ons belastinggeld. Politici en ambtenaren zitten aan de kassa. Natuurlijk staan heel wat bedrijven klaar om onze overheden wat belastinggeld afhandig te maken. De grootste bedrijven en banken eerst natuurlijk. De moderne “robber barons

Ook hier zouden liberalen toch van wakker mogen liggen. Het is het ultieme ingrijpen in de vrije markt. Het is het pad naar crony-kapitalisme en de pure onversneden corruptie. Het pad waar politici aan de kant staan van de producenten en dit ten nadele van de consumenten. Waar zijn daar liberale waarden en normen te bespeuren?

In ons onderwijs gaan eenzijdige beschouwingen over deze ideologie – inderdaad, geen wetenschap - van het klimaat rond, zonder debat, zonder andere mening. Is dat de manier waarop liberalen willen dat kinderen mondig en weerbaar in het leven komen te staan? hier en  hier kan u mijn opmerkingen daarover vinden.

Zowel liberalen van Open VLD als de Vlaamse nationalisten van de N-VA moeten zeer goed begrijpen dat er binnen hun partij grote groeperingen zijn van ontevreden kiezers, die bovenstaande stellingen en opmerkingen onderschrijven. Maar in de tekst kan u ook meteen terugvinden waarom deze grote groepering niet naar buiten durft/zal treden. De hockeystick om hen neer te knuppelen zal immers klaarstaan. Dat niet zien, is misschien nog wel de grootste schande van de ganse klimaat- en energieproblematiek.

 

“The Uncertainty Has Settled”

 “The Uncertainty Has Settled”

Climate change documentary

The title of this brand new and excellent climate change documentary is immediately the best reason to go to see it. Is the story of global warming true; that science has proved its point and there is no longer any need for debate? This is what Marijn Poels, a seasoned documentary filmmaker and journalist par excellence, wanted to find out. He’s driven and socially conscious, with his heart in the right place. This is how Marijn was raised by his socially aware parents. He describes himself as left and progressive. In addition, this documentary was entirely self-financed.

Marijn Poels is aware of how sensitive and polarising the subject of climate change can be. Any hint of bias or conflict of interest had to be avoided. The quality of the film is extremely high and this has not escaped the attention of international expert juries as Marijn has already received two awards for Best Documentary; one in Berlin and one in Los Angeles.

What is so beautiful and compelling in this documentary is the ignorance of the maker. Marijn stumbles from one surprise to another. You can see his disbelief and amazement and sometimes even read the despair in his face. The beautiful images and transitions, along with the necessary rest points, provide the viewer with the necessary breaks but at the same time evoke a desire for more information. The way in which the issue is addressed, the words used to interpret the information, make the film extremely suitable for all and sundry. Even for those who thought there was only one opinion on the subject of climate change and CO₂.

53 scientists were contacted but only 2 were willing to talk

For Marijn this deadly earnest search proves to be a revelation. All certainties concerning climate doom and gloom and the CO₂ risk vanish one by one, hence the title "The Uncertainty Has Settled". Also because Marijn has an open mind when he talks to world-renowned scientists such as Freeman Dyson and Piers Corbyn. These two are so-called sceptics in the climate debate.

Sceptical scientists are people to be avoided when it comes to climate debate, especially if you are from the world in which Marijn grew up. After all, these are climate negationists. At least, that is the basic view of the politically-correct progressive environmentalists; a group that Marijn thought he belonged to. Until he went to talk to those so-called climate negationists and had to conclude that they don’t spit fire and brimstone nor do they eat small children. They also didn’t appear to have the hooves and tail of the devil. That can make you question your faith alright.

Marijn contacted as many as 53 scientists who defend the so-called consensus on the climate. You know, the people who adamantly insist "the debate is over and the science is settled". Only two of them were willing to talk to him. That was a shock for the filmmaker. Why do scientists not even want to talk to a journalist who actually doesn’t know much about the subject?

There are also the conversations with ordinary people, who are victims of the remote and detached politics in Brussels or Berlin, which add so much more to this documentary than just a collection of facts to show that you are in the right. The human factor is ever present; the painful exposure of failed politics aimed at reducing human CO₂, the devastating consequences for the landscape and nature, the income of entire populations that disappears and farmers who are busy producing energy instead of food. It eats away at the sense of justice of a man such as Marijn Poels.

The statement by Richard Lindzen, the climate scientist at MIT in Boston, comes to mind “ordinary people see trough man-made climate fears - but educated people are very vulnerable”.

I’ve seen all the climate change documentaries – New Ice Age with Leonard Nimoy from 1976, The Greenhouse Conspiracy, broadcast in 1990 by Channel 4, The Inconvenient Truth, The Great Global Warming Swindle, The Boy That Cried Warming,  Climate Hustle, The Year Of Living Dangerously, Blue – but what Marijn has created beats them all, at least in my opinion. Only Blue comes close.

Just like Pandora's Promise from Robert Stone caused a nuclear renaissance in progressive circles in the US, this documentary has all the ingredients to become a milestone in the debate on climate change and the current welfare destructive politics surrounding that.

Mind you, many climate scientists and ecologists are beginning to quite openly turn against the big eco-bullies like Greenpeace, WWF and other multinational extremist ecological groups. According to those scientists, these environmental organisations are enemies of mankind; they stop economic development and slow down progress. Without realizing it, these organisations and their naive helpers are actually helping the multibillion eco-companies and major banks.

European politicians still do not realize that they are the spokespersons and implementers of this small but very well organised group of subsidised extremists. The day politicians realise this and turn off the money tap is the day their empire will crumble. Documentaries such as this one can be a catalyst for this to happen. The day the established press wants to recognise that deliberately withholding information only helps to promote populism and extremism may not be far away.

Actually, everyone should see this documentary, from politicians to policymakers, journalists, Urgenda foundation and Climate Case activists, academics and most certainly the schools. Let’s hope that this article prompts you to go see it. It’s a decision you won’t regret.


Jan Jacobs, politics and science journalist - 

 

Beste captains of society,

Ik ben zo vrij u een -hyper- link door te sturen naar deze open brief, gericht aan alle Captains of society, Het is een antwoord op hun “Message from Belgian stakeholders in support of the COP 21”

De informatie zal u wellicht wat tegen de borst stuiten. Het is ongemakkelijk wanneer er plots iemand aankomt draven en overtuigingen aan het wankelen brengt.

Mijn vraag is direct. Informeer u, lees de brief en volg de links in het stuk. Er zijn duizenden gereputeerde wetenschappers en journalisten die het niet eens zijn met het IPCC en de politiek die gevoerd wordt in naam van het redden van de planeet en die vermeende gevaarlijke opwarming veroorzaakt door de mens.

Sceptici zijn geen zonderlingen die hoon en spot verdienen. Het zijn de talrijke klokkenluiders die in het algemeen belang vragen om dieper na te denken en om aan deze welvaart vernietigende politiek een einde te stellen. Sceptici zijn geen “klimaatontkenners” Sceptici hebben ook kinderen en kleinkinderen en zijn geen rechtse samenzwering gelovigen die creationisme verdedigen en olie dollars krijgen.

Daarom ook dat de houding van onze pers zo verbazingwekkend is. Wij zijn echt een uitzonderingsland aan het worden ivm het klimaatproblematiek debat. In andere landen (we moeten zelfs niet verder gaan dan Nederland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland) is er veel debat. Daar sluit de pers zich niet op in een cocon van the debate is over and the science settled” en het eigen grote gelijk, integendeel, daar is er veel debat en komen sceptici vaak aan bod.

Vragen hoofdredacteurs en journalisten zich hier nooit eens af, of dit geen vorm van censuur is, of dit niet ondemocratisch is, of dit weerhouden van informatie naar de burger toe, niet nefast is voor de pers zelf op den lange duur. Immers, mensen vinden die informatie wel op sceptische blogs. Als sceptici dan toch zo fout zijn, moet het toch zeer eenvoudig zijn voor bedreven journalisten die redeneerfouten te weerleggen en te ontmaskeren. P-magazine probeerde dat al eens met mij. Dat was moedig.

Het blijft een bevreemdende situatie, dat belangenorganisaties zoals Greenpeace en WWF hun persboodschappen ongefilterd en zonder enige vorm van kritiek door onze journalisten worden overgenomen. Doom verkoopt en onzinnige Studies zijn er genoeg.

Is het luiheid, onwil of arrogantie van onze pers? Maar zelfs de linkse Naomi Klein ziet dat het klimaatdebat gekaapt is door belangengroepen aan de zijde van de milieugroeperingen, zoals ze in haar laatste boek “this changes everything” duidelijk naar voor brengt. We mogen toch hopen dat het geen corruptie is.

Indien u toch nog met vragen zit en meer wenst te weten over dit onderwerp, neem contact, ben graag bereid om ter plaatse vragen te beantwoorden en een uiteenzetting te doen

Met vriendelijke groet,

PS: Het - scheermes van Ockhams - is duidelijk.

 

Het grote klimaatdebat:

 

“In welke mate is de mens verantwoordelijk voor de klimaatveranderingen?”

 

Dirk Draulans betreurde recent nog, in verband met het klimaat, dat ‘wetenschappers te weinig wegen op het maatschappelijk debat, waardoor dat gekaapt kan worden door mensen die met veel minder inzicht stellingen verkopen die gemakkelijk geslikt worden.’

 

Wij hebben vier wetenschappers met relevante ervaring in de klimaatwetenschap uitgenodigd om hier een antwoord op te bieden.

 

Locatie: Aula De Montil - Moortelstraat 8 - 1790 Affligem

Tijd: vrijdag 22 mei 2015 19 uur

Toegang gratis!

 

VERPLICHT inschrijven (beperkte plaatsen) via: klimaatdebat2015@gmail.com

 

De moderator is Rik Van Cauwelaert

De verdedigers van de consensus betreffende de klimaatopwarming:

Dirk Verschuren is hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij is onderzoeksprofessor in paleoecologie en klimaatverandering. Zijn onderzoek overkoepelt de disciplines van paleoklimatologie, ecologie, geologie, geografie en archeologie. Zijn voornaamste onderzoeksfoci zijn de reconstructie van klimaatvariatie in Afrika; en huidige tussen mens en natuur in Afrika.

Luc Debontridder is hooggeplaatst klimatoloog voor het KMI. Hij is verantwoordelijk voor de adviezen voor het Rampenfonds van België bij extreem weer. Hij deed veel onderzoek naar de evolutie in extreem weer, zoals windhozen en hagelstenen. Hij is officier ter lange omvaart.

 

De critici van de visie dat de mens de voornaamste oorzaak zou zijn van de klimaatveranderingen:

Dr. Bas van Geel  is bioloog en paleoklimatoloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt oorzaken van klimaatverandering en gevolgen van menselijke invloed op de vegetatie gedurende de periode na de laatste ijstijd. Van Geel is tegenwoordig (gepensioneerd) onbezoldigd hoofddocent paleo-ecologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Marcel Crok is doctorandus in de scheikunde (Rijksuniversiteit Leiden). Hij is freelance onderzoeksjournalist op het gebied van klimaat. Van 2011 tot 2013 was hij expert reviewer van het vijfde IPCC-rapport in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Nederland). Hij was nog redacteur voor verschillende wetenschappelijke tijdschriften (zoals Ingenieur, Natuur & Techniek). Hij schreef onder meer ‘De Staat van het Klimaat, een koele blik op een verhit debat’.

 Aansluitend op debat:

Rondetafel-gesprekken met panelleden en een gratis drankje, u aangeboden door Charta Vlaanderen.

Controverse rond klimaatpaus

Controverse inzake kandidatuur Jean-Pascal van Ypersele voor voorzitterschap VN–klimaatpanel

Jean-Pascal van Ypersele is geen neutrale wetenschapper maar een ‘radicale ecologistische militant’, die zich te zeer vereenzelvigt met de opvattingen van de milieubeweging.

 

Mededeling.

Door de auteurs van het boek “Climat: 15 vérités qui dérangent”, 2de uitgave, 2014, (onder wetenschappelijke leiding van Prof. István Markó), en enkele gelijkgezinde onderzoekers.

Wij verzoeken de Belgische federale regering de steun, die door de vorige regering gegeven werd aan de kandidatuur van Prof. van Ypersele voor het voorzitterschap van het ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ (IPCC), te herzien.

Wij, die dit document ondertekenen,

In overweging nemend dat Prof. Jean-Pascal van Ypersele officieel kandidaat is voor het voorzitterschap van de IPCC;

In overweging nemend dat Prof. van Ypersele systematisch elk debat weigert met al wie een andere mening heeft dan de zijne, zij het wetenschappers of niet;

In overweging nemend dat Prof. van Ypersele diegenen, die kritiek uiten op het IPCC “negationisten” noemt, een term die gebruikt wordt om diegenen aan te duiden die het bestaan van de nazi–gaskamers ontkennen;

In overweging nemend dat Prof. van Ypersele tussengekomen is om een wetenschappelijk colloquium te doen verbieden op  de Universitaire Stichting van Brussel waaraan Prof. Fred S. Singer (Universiteit van Virginia, USA, vroegere projectleider bij de NASA voor satellietmetingen van de temperatuur van de atmosfeer) en Claes–Göran Johnson (Koninklijke Polytechnische School, Universiteit van Stockholm, en specialist inzake turbulentie en  thermodynamica van de atmosfeer), allebei, samen met duizenden anderen, critici van de officiële wetenschap van de IPCC;

In overweging nemend dat het Centrum Georges Lemaître (TECLIM, UCL) voor onderzoek van onze aarde en het klimaat een petitie opgesteld heeft, met medewerking van Prof. van Ypersele, maar deze daarna ingetrokken heeft, om aan de universitaire autoriteiten te vragen tuchtsancties op te leggen aan één van de collega’s van Prof. van Ypersele, met als motief de kritiek die deze wetenschapper geformuleerd heeft op de officiële wetenschap van de IPCC;

In overweging nemend dat Prof. van Ypersele gewerkt heeft voor de machtige ecologistische NGO Greenpeace (verslag «Impacts des changements climatiques en Belgique», Philippe Marbaix et Jean-Pascal van Ypersele (onder leiding van), Greenpeace, Bruxelles, 2004, 44p.) die onder meer ten strijde trekt om niet alleen van fossiele energie, maar eveneens van nucleaire energie voor burgerdoeleinden afstand te nemen. Deze organisatie is ook voorstander van negatieve economische groei in het kader van een project dat men alleen maar politiek en in sterke zin ideologisch kan noemen, maar waarvan de toepassing echter het failliet zou betekenen van de sociale zekerheid en het pensioensysteem;

In overweging nemend dat de wetenschappelijke consensus waarnaar Prof. van Ypersele verwijst onbestaande is en dat de toetreding van deze radicale ecologistische militant tot het presidentschap van het IPCC de verdere politisering en vergiftiging zou betekenen van een debat dat in alle sereniteit gevoerd moet worden;

Vragen omwille van deze motieven en in het belang van de wetenschap aan de Belgische federale regering de steun, die onder de vorige regering aan de kandidatuur van Prof. van Ypersele toegekend werd als kandidaat voor het presidentschap van de IPPC, te herzien.

– – –

Opgesteld in Brussel, 2 januari 2015

ANNE DEBEIL, Burgerlijk Ingenieur Chemie, ingenieur–consultant in veiligheid & milieu

DRIEU GODEFRIDI, Jurist, Doctor in Filosofie, Essayist

HENRI LEPAGE, Econoom

ISTVAN MARKO, Doctor in Chemie, Professor aan de ‘Université Catholique de Louvain’ (UCL)

HENRI MASSON, burgerlijk ingenieur, Doctor in de Toegepaste Wetenschappen, Professor emeritus aan de Universiteit van Antwerpen en ‘Visiting Professor’ aan de ‘Maastricht School of Management’

LARS MYREN, Burgerlijk Ingenieur Chemie, ingenieur–consultant in veiligheid en milieu

ALAIN PRÉAT, Doctor in Geologie, Professor aan de ‘Université Libre de Bruxelles’ (ULB).

De auteurs uiten hun persoonlijke mening.

 

 

 • Dr patrick Moore

  Patrick Moore (born 1947) is a Canadian ecologist, known as one of the early members of Greenpeace, in which he was an environmental activist from 1971 to 1986. Today he is the co-founder, chair, and chief scientist of Greenspirit Strategies in Vancouver, a consulting firm that provides paid public relations efforts, lectures, lobbying, opinions and committee participation to government and industry on a wide range of environmental and sustainability issues. He is a frequent public speaker at meetings of industry associations, universities, and policy groups.

  He has sharply and publicly differed with many policies of major environmental groups, such as Greenpeace itself, on other issues including forestry, biotechnology, aquaculture, and the use of chemicals for flame retardants. He is an outspoken proponent of nuclear energy and skeptical of sole human responsibility for climate change.

  " As sensible environmentalists we can find solutions that balance environmental, social, and economic priorities."

  Dr. Patrick Moore, co-founder of Greenpeace, has been a leader in the international environmental movement for over forty years

 • Investigative journalist Donna Laframboise.

  Donna Laframboise is a Canadian feminist, journalist, writer, and photographer. She holds a degree in women's studies, and her writing has often supported organizations such as fathers' rights groups.[2] She is the author of The Princess at the Window: A New Gender Morality (1997), a book critical of many aspects of contemporary feminism; and of The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World's Top Climate Expert (2011), a book about the Intergovernmental Panel on Climate Change. Climatologist Judith Curry wrote that Laframboise's book "makes a clear and compelling case regarding problems with the IPCC.

  In 2010, Laframboise organized a citizen audit of the IPCC AR4 report, to determine how many of the report's sources were peer-reviewed. The audit found that 21 of the report's 44 chapters used fewer than 60% peer-reviewed sources. She maintains noconsensus.org, a website that argues that there is no scientific consensus on global warming.

  From 1993 to 2001, Laframbroise served on the board of directors of the Canadian Civil Liberties Association.[1] She has written articles and editorials for Canada's National Post, Globe & Mail, Toronto Star, and others.

 • Sam Harris on Israel

  On Sunday, Sam Harris — famous atheist, best-selling author of The End of Faith, passionate internet debater — published on his blog an essay titled "Why Don’t I Criticize Israel?” It’s the updated and revised transcript of a 15-minute spoken podcast, and it represents a new side of a man who has made his name toilet-papering every house of religion, whether Jewish or Muslim, Christian or Hindu. He has received death threats from Muslims — yet he also believes that there should be no “Jewish” state. In this essay, he explains his thinking on the current Middle East conflict, including where his sympathies lie ... or don’t. He’s agreed to let Tablet republish it.

 • Positief over Fracking

  Fracking is wellicht het beste dat ons kon overkomen om onze welvaart te beschermen en economische voorspoed te genereren. Nochtans zijn er weer veel doemdenkers bij de milieuactivisten te vinden. Progressief wil veelal zeggen , stop aan de vooruitgang. Het is niet gevaarlijk voor mens en milieu, wat de misleidende film 'Gasland ' ook moge beweren. Phelim Mcaleer heeft Josh Fox, de maker van de leugenfilm "Gasland' er over aangepakt en ook in de documentaire 'Truthland' zet de puntjes op de I. Geen schrik hebben is de boodschap.

 • Klimaatreligie

  Klimaatpolitiek is religie geworden. Dat is niets nieuw. Gelukkig is er nog gezond verstand bij sommige politici en ook groenen en voormalige groenen zoals Lovelock en Moore. Windenergie en zonnepanelen zullen nooit rendabel zijn en/of in staat om de mensheid genoeg energie te verschaffen. Kijk maar eens naar het verschil in oppervlakte aan land er nodig is om dezelfde energie op te wekken als een kerncentrale. Kernenergie is de meest schone energie die we kunnen produceren en de veiligste ook. Daar zijn zelfs milieuactivisten van overtuigd in sommige landen , dan toch. het is wachten tot ze ook hier hun bocht maken.

 • 50/1 project

  Een geweldige film die op zeer bevattelijke manier een optelsom maakt van de onbetaalbare oplossingen die milieuactivisten voorstellen. In Australië heeft de bevolking inmiddels deze rood-groene regering naar huis gestuurd. De maatregelen en hun milieuagentschap zijn ook mogen opkrassen. Samen met hun riante lonen die ze kregen om de aarde te redden.

 • Mike Maloney legt het banksysteem uit

  Hidden Secrets Of Money Currency vs Money.
  This really will blow you away. You can watch all five documentaries and know how the state and the banksystem works. Nobody can explain better how it works but Mike Maloney

 • Matt Ridley the rational optimist

  Matt Ridley - Freedom and Optimism: Humanity's Triumph. Matt Ridley, author of the Rational Optimist, delivers the 2013 C.D. Kemp Lecture at the Institute of Public Affairs on Thursday 14 November, 2013. This will make you smile and become a free market freedom loving optimist

 • Stefann Molyneux on Mandela and Gandhi

  The truth on Mandela and Gandhi. Nelson Mandela is portrayed in the mainstream media as a peace-loving anti-apartheid revolutionary and philanthropist. But what is the truth about Nelson Mandela? Same for Ghandi

 • “Easy Meat” Multiculturalism, Islam and Child Sex Slavery

  This is a shocking report. It is written with care, but the evidence is hard to believe. Readers should beware, because there is something to feel angry about on most pages: the prevalence of the crime; the length of time that it has continued; its blatancy; the lengths our authorities have gone to in order to cover up for it; but most of all, the vulnerability and suffering of the victims.

 • In Sweden Rape up 500%

  De Zweedse bevolking groeide in de jaren 2004 -2012 van 9 miljoen naar 9,5 miljoen, dankzij immigratie uit landen als, Afghanistan, Irak en Somalië. 16 procent van alle geboortes hebben niet Westerse moeders. Slechts 54 procent van de immigranten heeft werk.

  Het is een schokkende vaststelling dat wij in onze mainstream-media hier eigenlijk nooit iets van vernemen.

 • Scary bananas: How environmental exaggeration harms emerging economies: Ivo Vegter at TEDxCapeTown

  Ivo Vegter is a columnist and author of Extreme Environment, in which he warns about environmental exaggeration and how it harms emerging economies. Taking excessive risks may be dangerous, but so is excessive risk avoidance. Using several startling or amusing examples, he'll make a strong case for why facts and reason must trump emotion and exaggeration.

 • De waarheid over Snowden The truth on Snowden.

  Stefan Moulyneux legt helder en zeer verstaanbaar op 36 minuten uit, hoe de wereld werkt. Waarom zijn we nu zo "verontwaardigd" had de media niets anders te doen, of was de mainstreammedia weer lekker medeplichtig? Het gaat niet over seks en James Bond. Gewoon machtsmisbruik van de overheid.
  Eigenaardig dat links zo anti is. Het zijn juist de grootste verdedigers van veel en sterk controlerende overheid. Dit is wat je krijgt als een overheid groeit volgens de wet van Parkinson.

 • Thruthland: De waarheid over Fracking

  In deze documentaire gaat een doodgewone onderwijzeres op onderzoek naar de gevolgen van "fracking". Na het uitkomen van de film "gasland" van Josh Fox was er veel onrust over "fracking". Blijkt dat het allemaal onzin en misleiding was.In deze documentaire krijge je op zeer korte tijd een helder inzicht over wat fracking is en worden alle misleidingen van Josh Fox en zijn film "gasland" gewoon ontkracht met cijfers, feiten, argumenten en bewijzen.

 • Obamacare. Al wat je wilde weten op 30 minuten

  Al wat je altijd al wilde weten over Obamacare. Het is niet zo eenvoudig als wij hier denken. Stefan Molyneux legt dat heel helder uit. Het is een kluwen en miljoenen reeds verzekerde Amerikanen moeten enorme bedragen betalen om hun verzekering terug te activeren. Ook het computer programma werkt niet en is een bron van ergernis. Er zijn uitzonderingen bij de overheid die niet moeten betalen en vrijgesteld worden. Dat gaat niet goed aflopen.

 • De EU-Zwitserland en vrije markt

  Met het recente referendum in Zwitserland is het hek van de dam tussen diegenen die de grenzen radicaal willen dichtgooien en de tegenstanders die de grenzen wagenwijd open willen zetten. Nochtans ligt de waarheid in het midden. Zonder open economie is er geen welvaart mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat Europa en de verdedigers van de open grenzen goed bezig zijn. Verre van zelfs.

 • Hulp, helpt niet: DJ Eppink, Linda Polman, Dambisa Moyo

  Volgens de eigen gegevens besteedt 11.11.11 maar liefst 25 procent aan politiek lobbywerk in Brussel onder het mom van educatie en bewustmaking. Slechts 22 procent van het geld gaat ‘in een directe vorm' naar partners in de derde wereld. Dat is karig. Veel gewone burgers vragen zich terecht af of het geld wel bij de armen terechtkomt.

 • Bjorn Lomborg legt Tesla over de knie

  Tesla lijkt wel een wonder van techniek en duurzaamheid. De ultieme groene wagen. Maar Bjorn Lomborg legt op vijf minuten uit waarom dat niet zo is. 7500$ subsidies en 45$ rendement. Er zijn betere investeringen te bedenken.

 • De mythe van het Scandinavisch socialsime

  De mythe van het Scandinavische socialisme. Progressieven pakken graag uit met dat het zo goed gaat in Scandinavische landen ondanks hoge belastingen. Maar dat heeft er niets mee te maken. Kijk en verbaas uzelf.

 • Oekraïne, ook na 25 mei nog corrupt

  Tijdelijke president Toertsjinov was hoofd van de Geheime Dienst onder Timoshenko. Het trio invloedrijkste personen vandaag wordt gecompletteerd door Pavlo Lazarenko, eclatant politicus met als specialiteit witwassen, moord en gasmaffia.

 • Klimaatpraat

  Jill Peeters en andere BV's die zich geroepen voelen zonder enige kennis van zaken om hun medemens de stuipen op het lijf te jagen. Dat mag toch stoppen. Ik wil zo graag met deze mensen eens in debat gaan om te zien wat ze er eigenlijk echt vanaf weten. Ze verkondigen een geloof en geen bewijs. Je mag het ook niet in vraag stellen. Dat is dus religie, en dat is fout.

 • Links versus rechts

  De eeuwige strijd tussen goed en kwaad vroeger, is nu de strijd tussen wie is links en wie is rechts. Links en progressief heeft sinds de jaren twintig een slimme doch kwade genius genaamd ' Antonio Gramsci' aan het werk gezet. Deze man heeft de rechts versus links pas echt op de emo toer gebracht. Lees het artikel.

 • De goede profeet

  Ivar Giaever is een gewezen Nobelprijswinnaar voor natuurkunde. De man heeft in een toespraak, gehouden voor Nobelprijs laureaten in 2012, zwaar opzien gewekt door klimaatwetenschap tot pulp en pseudo wetenschap te kwalificeren Hij doet het met flair en gemak en vooral cijfers en argumenten. De moeite om de drie delen op youtube ook eens te bekijken. Ook op deze site te vinden.

 • Louis de leugenaar

  Louis Tobback is niet van zijn eerste leugen en overdrijving gestorven. Denken we maar aan zijn TGV fratsen. Louis dreigde er toen mee om op de sporen te gaan liggen als die TGV door Leuven zou rijden. Ondertussen heeft Louis het licht gezien en zou hij er alles aan doen om meer TGV in Leuven te krijgen. Voortschrijdende inzichten zijn dat. Maar zijn uitspraken over de 99% die de 1% rijken moet vetmesten was van een zodanige van de pot gerukte overdrijving en populistisch gehalte dat ik er toch eens iets wil over schrijven. Met cijfers en feiten natuurlijk, iets waar links zich meestal niet veel aan gelegen laat.

 • Israel versus Palestina

  Ik zeg al jaren dat dit een conflict is dat kunstmatig door de Arabische landen in stand wordt gehouden. Het gaat over een religieus conflict en niets anders. Het is een farce dat wij hier in het westen denken dat het een politiek probleem is dat ook politiek gaat opgelost worden. Kijk ook naar de filmpjes op deze website die Danny Ayalon op youtube plaatste. Hij legt op heldere manier uit waarover het gaat.

 • Verklikkers

  Procureur Dams en nadien ook Bart De Wever roepen de bevolking op om waakzaam te zijn en bij onraad de politie te verwittigen. Dat lijkt heel redelijk en zelfs aan te raden. Het lijkt wel een vanzelfsprekendheid. Maar dat is het niet. Spijtig genoeg niet. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Voor u het weet zitten we hier met DDR toestanden. Lijkt overdreven. dat dacht u maar. Kijk naar de moordstatistieken van Emanuel Eisner door de eeuwen heen. Het was hier nog nooit zo veilig.

KISS : Keep it simple stupid

Ockhams scheermes (Latijn Novacula OccamiEngels Ockham's RazorOccam's Razor) is een principe uit de kennistheorie dat wordt toegeschreven aan de 14e-eeuwse Engelse filosoof Willem van Ockham, een franciscaner monnik.

Het houdt in dat men niet het bestaan van iets moet veronderstellen als onze ervaringen ook op een andere manier kunnen worden verklaard; in het Latijn: Entia non sunt praeter necessitatem multiplicanda: "Men moet de zijnden (gepostuleerde objecten binnen eenhypothese) niet zonder noodzaak verveelvoudigen".

Wanneer er verschillende hypotheses zijn die een verschijnsel in gelijke mate kunnen verklaren, wordt vanuit dit principe aangeraden om die hypothese te kiezen welke de minste aannames bevat en de minste entiteiten veronderstelt. Dit is de gangbare wijze waarop Ockhams scheermes wordt toegepast.

Het 'scheermes' — een term die Ockham zelf niet gebruikte — symboliseert het wegscheren van alle onnodige ingewikkeldheden om bij de eenvoudigste verklaring uit te komen.

Ockham gebruikte dit principe om speculatieve begrippen in de filosofie af te wijzen. Betrouwbare speculaties over de wereld waren voor hem uitgesloten. Dit paste in zijn filosofie van het nominalisme, de opvatting dat abstracte begrippen niet op zichzelf bestaan, maar slechts hulpconstructies zijn van de menselijke geest.

Laten we dus kritisch blijven en niet alles zomaar direct voor waar aannemen. Zelf ben ik geen academicus en zeker al geen groot geleerde. Maar op mijn halve eeuw aanwezigheid op deze aardkluit heb ik geleerd dat het leven één grote les is en pas gaat eindigen ls we ons hoofd definitief neerleggen. 

Het is de bedoeling om kritisch te blijven berichten. De website zal hopelijk groeien naar een baken van informatie om ook "die andere kant" die rechtse kant eens te belichten.