What is Palestine? Who are the palestinians?

Outstanding explanation on the history of Israel and Palestine

Pat Condell: Why I support Israel

Pat Condell Explains why all all of us should support Israel. There is just no room for doubt.

http://www.patcondell.net Follow Pat Condell.

outstanding Explanation: Why Israel can't withdraw to its pre '67 borders line

outstanding Explanation: Why Israel can't withdraw to its pre '67 borders line - Please Share

When people criticize Zionists, they mean Jews. You’re talking anti-Semitism.”

Dr. Martin Luther King, Jr. 

Danny Ayalon over de vluchtelingen

Een acurate beschrijving van de problemen.

Danny Ayalon deel twee

Over de toegevingen die Israël al heeft gedaan en de afwijzingen door de Palestijnen

Danny Ayalon deel drie

De westbank

Waarom er geen vrede is in Israël

Israël versus Palestina

Een radicaal ander standpunt

Is het ronduit racistisch om de Palestijnen te bekritiseren als de grootste onophoudelijke jankers van de wereld, met een verborgen agenda die opzettelijk een zelfgezocht conflict instandhouden?  Dat zou best eens kunnen zijn, wellicht is het zelfs illegaal in vele landen. Maar ik ga dit toch doen, want iemand moet zijn nek uitsteken.

Alles wat ik kan doen is de waarheid vertellen zoals ik ze zie, niet de vertekende, zogezegde progressieve media berichtgeving die we elke dag krijgen voorgeschoteld met hoe we het wel zouden moeten zien. Het ergste wat iemand kan doen is de waarheid te zien en een leugen te vertellen. Wel voor mij is de Palestijnse zaak één grote leugen. Een leugen die er op gericht is om de westerse wereld een schuldgevoel aan te praten, net zoals het islamofobie onzin verhaal, alsook het verhaal over de mythische religie van de vrede, waar wij tot op vandaag de dag tevergeefs een bewijs van zoeken en die tot op heden nog niemand in actie heeft gezien.

Wel voor mij is de Palestijnse zaak één grote leugen

Ik moet eerlijk toegeven dat ik vroeger veel kritischer was voor Israël en dat ik ook geloofde in een gematigde islam die naar oplossingen zocht voor dit bloedige en eindeloze conflict, dat nu al zovele generaties jonge mensen heeft vernietigd. Ik geloofde echt dat de Arabieren ter goeder trouw waren. Ik wil dat nog steeds geloven. Maar met de bewijzen die er zijn, zou ik wel gek zijn om het nog verder te geloven. Elke toegeving die Israël al heeft gedaan is beantwoord met nog meer geweld en nog meer eisen. Er had zeker al tien maal een duurzame vrede kunnen zijn. Maar de Palestijnen willen geen vrede, ze willen een overwinning. Israël moet worden vernietigd en alle Joden in de zee gedreven. Dat is het uiteindelijke doel.

Waarover gaat het dan? Het gaat niet over land, mensenrechten of gerechtigheid, dat zijn immers concepten die men in de Arabische wereld niet kent. Het gaat over Jodenhaat. Dag in dag uit worden er in alle moskeeën ter wereld preken gehouden tegen de Joden. Generaties na vergiftigde generaties van Arabieren worden met Jodenhaat doordrenkt. De Koran zegt het zo, dus dat moet men blind volgen als goede moslim.

 Israël moet worden vernietigd en alle Joden in de zee gedreven.

Ongeveer 46 jaar geleden hebben acht Arabische landen zich verenigd om Israël te vernietigen. Alleen, ze verloren de oorlog tegen de Joden, die gesterkt door wat hun overkomen was in de Tweede Wereldoorlog, wel wat meer ijzer in hun bloed hadden dan de Arabieren. Die aanvallen waren er op gericht om een volk uit te roeien en te vernietigen. Indien er een ander volk dan de Joden hadden gewoond, ze zouden niet zijn aangevallen door de Arabieren. Arabieren haten niet Israël, maar wel de Joden die er wonen.

Als meer landen bereid waren geweest om tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden op te nemen, dan zouden er heel wat minder zijn vergast en omgekomen in de concentratiekampen. De groot moefti van Jeruzalem in de tijd van Hitler was heel erg bevriend met de Duitse opperfascist ( daar zijn beelden van http://en.wikipedia.org/wiki/Haj_Amin_al-Husseini) en was uiteraard in zijn nopjes met de “endlösung”, hij plande na de overwinning van de Nazi’s zijn eigen genocide. Van Israël was toen nog geen sprake, alleen van Joden.

Vandaag de dag zijn de Joden tot de tanden bewapend en laten ze goed voelen dat het menens is. Hoe zouden wij zelf als volk reageren als we moeten onderhandelen met onbetrouwbare mensen die alleen maar het uitroeien van een volledig volk tot doel hebben. De ervaringen van de Tweede Wereldoorlog indachtig, weten de Joden wat te doen en op wie ze kunnen rekenen. Ik zou mij zonder schaamte of verontschuldiging op dezelfde manier gedragen.

Israël: een land van 7 miljoen inwoners en 20 duizend vierkante kilometer groot is omsingeld door vijanden. Die vijanden hebben 5 miljoen vierkante kilometer land en zijn met 400 miljoen. Daarom juist dat Israël al zoveel toegevingen heeft gedaan om vrede te bereiken. Het is in hun eigen interesse om vrede te bekomen. Maar de Palestijnen en de Arabieren willen geen vrede. Al wat zij willen is dat die pot van onvrede blijft sudderen en overkoken. Vrede zou dat allemaal teniet doen. Hun einddoel is de vernietiging van Israël. Voor minder gaan ze niet. Maar als ze dat echt geloven is dat waanzin, en als ze het niet geloven zijn ze nog waanzinniger.

Arabieren zijn de gevangenen geworden van hun haat en dat is de oorzaak van de miserie waarin ze zich bevinden.

Aan alle linkse progressieve naïeve medestanders van de Palestijnse zaak, kan ik alleen zeggen, dat ik het erg vind dat jullie misbruikt worden in een propaganda die niets met het eenvoudige rechts tegen links verhaal te maken heeft. Jullie doen het met het hart op de juiste plaats en met de nobelste bedoelingen. Dat verdient respect en begrip. Weet echter dat jullie meelopen in betogingen waar mensen de vergassing van de Joden en de concentratiekampen als mythe afdoen, en als ze konden die machine maar wat graag weer in gang zouden zetten. Net zoals deze meedogenloze extremistische islam fanatici de bevolking in Gaza misbruiken om hun uiteindelijke doel, de vernietiging van Israël te bewerkstelligen. Alleen omdat ze een religieuze haat hebben tegenover de Joden.

De wereld moet stoppen om deze onzin nog verder te voeden en wij hebben de morele plicht om een halt toe te roepen aan deze religieuze fanatici, in plaats van deze een forum te bieden om hun haat te verspreiden. Arabieren zijn de gevangenen geworden van hun haat en dat is de oorzaak van de miserie waarin ze zich bevinden. Niet de Joden, niet de Amerikanen en niet Europa.

Toen Eisenhower in de Tweede Wereldoorlog de ontdekking en de gruwelen van de concentratiekampen zag, gaf hij opdracht om zoveel mogelijk foto’s, documenten en bewijzen te verzamelen over deze horror. Hij voegde er aan toe ‘ want ooit komt de dag dat er smeerlappen gaan opstaan die zullen beweren dat dit nooit heeft plaatsgevonden

Die dag is wellicht dichterbij dan we zelf willen toegeven.

Palestijnen doen er alles aan om deze video te verwijderen

Het gaat niet over ras of afkomst, het gaat over religie en extremisme.