Ivar Giaever over pseudo wetenschap

deel twee van Ivar Giaever

Deel drie Ivar Giaever

Jill en Nic zijn ongerust.

BV onzin mag echt gaan stoppen

 Geachte mevrouw Peeters Jill en beste Nic Balthazar,

 

Met enige interesse en immer maar stijgende verbazing volg ik al een tijdje uw zogenaamde strijd tegen de klimaatopwarming. Kan ook moeilijk anders, u laat geen kans onbenut om uw grote groene engagement breedvoerig in de media toe te lichten. Er kan geen storm opduiken of u wordt al wat week in de knieën en een opgewonden kirrende toestand, waar wij leken niets van begrijpen, maakt zich al meester van u. In de late avond komt u ons dan in één of ander programma kond doen van uw verlangen om naar deze natuurrampen te kijken, liefst live. De stormgroupie van de VTM. 

 

Maar uw engagement heeft spijtig genoeg even weinig om het lijf als uw laatste fotostunt in Nina. Hoe onbaatzuchtig van u. Of is het mediageilheid? Mama, de media en weerheldin van haar kindjes. Ja hoor, ik ben meer dan weervrouw bij VTM. Zoiets? Nee, echt geloofwaardig is het allemaal niet. Ik geef u echter het voordeel van de twijfel. Ik hoop dus dat het de oprechte bezorgdheid van een onwetende en dwalende moeder is.

 

Want fulltime weervrouw, moeder, een huishouden bestieren, stormen jagen in de VS en in bijberoep snel nog de wereld redden van opwarming. Het is maar dat Mega Mindy er een geduchte concurrent bij heeft. Een diepe buiging lijkt mij gepast bij zoveel time management superioriteit.

 

Twijfel gaat u nog tegenkomen in deze tekst. U ligt er naar eigen zeggen zelfs wakker van, van die klimaatopwarming. Ik dacht, dat kan ik niet laten gebeuren. Ik schrijf u dus met enige geruststellende berichten en nieuwsfeiten inzake de opwarming van het klimaat.

 

Sta mij toe om u - en bij uitbreiding uw immer vrolijk lachende compagnon de route Nic Batlthazar -  toch op enige hiaten in het betoog te wijzen. Waarom is die Nic toch zo een vrolijke globetrotter, als hij alle problemen van de wereld torst? Rare kerel die Nic.

 

Wat is trouwens de ideale temperatuur van de aarde, en wanneer was dat?

 

Om maar meteen met het goede nieuws te beginnen, het is namelijk zeer ver van zeker dat er sprake is van klimaatopwarming, dat is pas een feit. Klimaatverandering is wat anders, dat zal altijd wel zo zijn, ongeacht menselijke activiteit. Maar kouder of warmer, daar is al wel wat discussie over onder wetenschappers de laatste 50 jaar. Wat is trouwens de ideale temperatuur van de aarde? Wanneer was dat dan?

 

Jullie verkopen dit allemaal als niet voor enige kritiek vatbare vaststaande feiten, en gebruiken jullie bekendheid om in het beste geval wat pseudowetenschap te promoten (dixit Ivar Giaever, Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973). Deze Nobelprijswinnaar heeft samen met 16 andere wetenschappers een manifest gepubliceerd (hieronder te lezen), die deze klimaathype tot zijn juiste proportie herleid. Pseudowetenschap dus.

 

Bovendien is er een nieuwe documentaire – the boy who cried warming - die nog maar eens een resem wetenschappers aan het woord laat om deze opzettelijke desinformatie te counteren. Kijken jullie ook al eens naar andere meningen? Ik vraag mij dat echt af. Hebben jullie tegenargumenten? Ik ken ze niet. Maar ik hoor ze graag, want we leren altijd graag bij.

 

Of het moest zijn dat de klimaatopwarming nu al religie is geworden en er geen verder wetenschappelijk onderzoek nodig blijkt om enige tegenargumenten te hebben. Dan is het een “geloof ”, tja, daar is natuurlijk niets tegen te beginnen. Geen kruid tegen opgewassen. Want dat impliceert het woord “geloof” immers, anders zou het wel “ bewijs “ noemen.

 

Jullie gedragen zich ook als de eerste de beste pastoor, kijk niet naar mijn daden, maar luister naar mijn woorden. Want wat jullie zo graag anderen willen opleggen, is niet aan jullie besteed. Hoe zit dat met uw ecologische afdruk? Religie van het grote gelijk. Animal farm revisited. Het ”kruis“ waar die pastoors hun voornamelijk jonge gelovigen naartoe hebben geleid, is niet hetzelfde “kruis” als waar Jezus aan stierf hoor. Het mocht vooral geen pijn doen bij die Pastoors aan hùn kruis.

 

Religie (alle religie) staat ook altijd zo vol bangmakerij, zo van, doe dit of je zal nooit in de hemel komen. Het tegendeel, ja dat is recht naar de hel, daar wil je niet zijn, toch. Schuldgevoel en zonden, en het is allemaal uw fout beste mensje. Het blijft verkopen hé.

 

Het is niet zo dat de twijfelaars – sceptici- de “betweters” zijn. Zij twijfelen en zijn niet zeker dat het allemaal wel klopt van die opwarming. Zij twijfelen, zoals in het verleden van onze menselijke geschiedenis al veel wetenschappers twijfelden, en voor die twijfel juist werden vervolgd en achtervolgd en zelfs gedood. Een parallel laat zich hier snel trekken. Maar er is altijd vooruitgang en nieuw inzicht. Men noemt het daarom ook “vooruitgang”. Die komt er door twijfelaars, niet door de dommeriken die nooit aan zichzelf gaan twijfelen en nooit van mening gaan veranderen.

 

Bent u wel een goede gelovige?

 

Door jullie houding tegenover die twijfelaars, ze direct eigenlijk meedogenloos neersabelen op een manier waarop de God uit het “oude testament” jaloers zou zijn, als waren het “negationisten”, verengen jullie het debat op onaanvaardbare wijze. Alsof het goddelozen zijn, die jullie moeten bekeren of erger… Er zijn trouwens al medestanders van jullie theorie, die hebben opgeroepen om mensen die twijfelen over deze theorie – de religie van de  opwarming- , te berechten. Ja, u leest dit goed Die fanatici zitten in uw rangen. Zoals bij elke goede religie zijn er wel wat extremisten te verwachten. Wat bent u? Wil u daarbij horen? Bent u wel een goede gelovige?

 

Deze klimaatreligie doet zelfs terugdenken aan Hitler en Goebels in hun beste dagen. Die konden dat ook, een massa jonge mensen radicaliseren en opzwepen. Andere meningen werden op de meest dwingende wijze en vaak met geweld aangemaand om hun denken en doen te veranderen; Het resultaat was dat anderen meningen niet meer werden geuit. We kennen het resultaat. Ik realiseer mij dat dit een harde vergelijking is, maar de zaken mogen, nee moeten al eens op scherp worden gesteld. Maar er zijn al zoveel incidenten geweest van eco extremisten, die op ontmoetingen van wetenschappers, die hun mening niet delen gaan verstoren en opzettelijk de vrije meningsuiting willen verhinderen. Onaanvaardbaar, gevaarlijke mentaliteit.  Wat is uw houding daar tegenover?

 

Als je van iets 99% zeker bent, dan lijkt dat heel veel, maar een Bonobo is voor 99% een mens in zijn DNA, toch wil je hem niet als je dokter. Als je in ons 19 de eeuws schoolsysteem 99% haalt ben je een primus. Maar Je belangrijkste beslissingen in je leven – bv het kiezen van een partner- daar geven we geen punten aan. Waar en wanneer bent u zo voor 100% overtuigd geraakt van uw grote gelijk? Of hebt u ook twijfels? Na de aanslagen in Londen, hebben wiskundige bollebozen een formule in elkaar gestoken, die pro actief terroristen kan opsporen, via hun bankgegevens. Heel ingewikkelde zaak. Wel daar heeft men zelfs met 99,9% accuraat op een totaal van 50 miljoen rekeningen, nog steeds 50.000 verdachten. Op 99,9% , en dit alleen al in het VK. Hoe kan u dan met 100% zekerheid zeggen dat de aarde aan het opwarmen is? Dat is toch nog wel wat andere koek om zoiets 100% juist te hebben, dan het zoeken van wat terroristen op een groot eiland.

 

Er zijn gewoon weinig zekerheden in het leven. Als we de  zogenoemde eerste wet van Mulisch. ‘Dat tot nu toe iedereen is dood gegaan, wil nog niet zeggen dat ook ik dood ga.’ er bij nemen.

 

En zo is het. Dat er tot nu toe altijd ergens op de wereld oorlog is gevoerd, wil niet zeggen dat ook in de toekomst de wereldvrede nooit of te nimmer op aarde zal neerdalen.

 

Dat er zich tot nu toe om de tijd al dan niet wereldwijd een epidemie heeft voorgedaan, betekent niet dat die zich ook in de toekomst een keer zal gaan voordoen. Dit wil allesbehalve zeggen dat ik denk dat Harry Mulisch inderdaad het eeuwige leven heeft (hij is al overleden trouwens), maar een wetenschappelijk bewijs voor zijn aanstaande overlijden is er niet; hooguit een aan zekerheid grenzend vermoeden.

 

Er is geen consensus en er is debat over

 

Wij twijfelaars zijn ook niet tegen betere en schonere energie, zoals jullie dit dan vaak naar voor brengen, alsof wij de barbaren van de grote stilstand zouden zijn. Wie zou daar wat op tegen hebben? Als het beter en goedkoper kan, dan moeten we dat vooral gewoon doen. Ik ben geen voorstander van kernenergie, maar tot we wat beters hebben, zullen we dat toch maar gebruiken. Wij leven ook op deze planeet, onze kinderen ook. Waarom zouden wij het opzettelijk slechter willen hebben voor ons en onze kinderen? Wij zijn tegen pollutie en willen schone rivieren, zeeën en natuur. Maar dat is iets totaal anders dan wat jullie voorstellen. Stop dus met die verwijten, en kom van de moraliserende hoogdravende troon. Spreek met cijfers, feiten en argumenten. Er is geen consensus en er is debat over.

 

Nu zijn de kosten die men maakt om die co2 terug te dringen en onhaalbare normen te halen, gewoon een geldverslindende machine die de toekomst van velen gaat ondermijnen. Waar is dat voor nodig? Onverantwoord is het. Dat gaat pas uw kinderen met problemen opzadelen.

 

Zelfs de zo efficiënte Duitsers zullen van hun “ Energiewende” terug komen, net zoals de Denen, die hun windmolens spuugzat zijn. Maar ik ben ook geen voorstander van verspilling, dus als het beter en schoner kan, dan moeten we dat vooral doen. Alleen, die gepromote schonere energie blijkt alsnog niet of toch maar amper echt schoner te zijn. Het is vooral een snelrijk scenario voor wie als ondernemer de weg naar de subsidiepotten van de immer kortzichtige politici heeft gevonden, een gelddruk machine als het ware. Johan van de “Nordseeküste,” und Freya “die Schöne” hebben dat al lang door. Uiteraard met een prijskaartje voor de minstbedeelden. Dat spreekt voor zich.  Geld kan je nu eenmaal geen twee keer uitgeven.

 

Bekijk het zo. De “believers”, gaan naar de zee met een glas, scheppen en zien tot hun verbazing dat er geen vis in dat glas zit. Hun conclusie, er zit  geen vis in de zee. Maar dat is toch al te gek, als de rest van de oceaan nog niet in kaart is gebracht. Het glas is onze huidige kennis, de rest van de oceanen zijn de kennis die we nog niet hebben. Hoe kan u dan met die beperkte kennis in uw glas, al zulke definitieve en verregaande conclusies trekken? Ik begrijp dat niet.

 

Er is niets dat u kan opnoemen waar de mensheid NIET in is vooruit gegaan. Leeftijdsverwachting, voeding, gezondheidszorg, milieu, hygiëne, watervoorziening, democratie, onderwijs, communicatie, vervoer etc. Behalve dan dat we nu met 7 Miljard zijn en dat is teveel. Maar ook dat komt door de vooruitgang. Eeuwen is er geen toename in de wereldpopulatie geweest, tot de uitvinding van meststoffen. Zelfs dat is dus een gevolg van vooruitgang.

 

Ondanks de aangroei van de wereldbevolking van 1,5 miljard naar 7 miljard is da aarde in de voorbije 130 jaar maar 0,3% warmer geworden. Onder voorbehoud dat die aarde temperatuur wel kan gemeten worden. Dat is nog niet eens koorts (dixit Giaever), ongelofelijk stabiel. In een kamer kan je al op vier verschillende plaatsen een andere temperatuur meten. Hoe meet men dan accuraat de aarde?

 

Het is allemaal niet perfect, maar we gaan er, zeer langzaam weliswaar, altijd maar op vooruit. De wereld is niet maakbaar. Het kan altijd beter.

 

Pachauri is een treiningenieur, geen klimaawetenschapper

 

Tot slot nog dit even meegeven. Uw held Pachauri, is een treiningenieur, geen klimaatwetenschapper, die in het VK al is betrapt op het houden van een valse boekhouding in één van de vele bedrijfjes waar de man inzit. Een man voor de Fyra en de NMBS.  De man had 30000£ vergeten aan te geven. In 1996 is de man al voor de rechter in India gekomen voor valsheid. Hij komt ook nogal in opspraak voor corruptie en belangenvermenging en heeft wel wat financiële belangen in de bestrijding van de vermeende klimaatopwarming. Zijn diplomatieke status helpt hem uiteraard om aan ondervragingen en vervolgingen te ontsnappen, vooralsnog. Niet meteen een rolmodel dat ik zou kiezen voor mijn kinderen. Maar smaken verschillen. Maar ik neem aan dat u dat niet wist, zoals u ook niets wist over de tegenargumenten van uw klimaatreligie. Kijk, ik geef u weer het voordeel van de twijfel. Maar onderzoek het wat beter in het vervolg.

Ik hoop althans u wat meer inzicht te verschaffen in de recente stand van zaken, door u wat links te sturen met geweldige informatie.

Steeds tot uw dienst.