Vijf minuten waarom socialisme niet werkt

Patrick Janssens en Chokri Mahasisine...

Jefke Vanden Buzzemeulens

Onderwerp:  Patrick Janssens en Chokri Mahasisine.. Profitariërs

Patrick Janssens en Chokri Mahasisine...

De reden was dat Janssens nog snel wou profiteren van de obscene vertrekvergoeding die beschaamdere Vlaamse Parlementsleden eerder hadden geweigerd, maar hij en Chokri Mahassine, twee basissocialisten, uiteraard niet. Hebben geen van beiden ooit één steek uitgevoerd in dat parlement, maar streken wel hun 120.000 euro per jaar op, plus extra voordelen. Nu zijn ze weg met een cadeau van, hou u vast, 202.000 euro voor Janssens en 293.000 euro voor Mahassine.

Alles samen moet Janssens, om dus geen fluit te hebben uitgevoerd, meer dan anderhalf miljoen euro uit dat Vlaams Parlement hebben gepuurd. Boven op zijn burgemeesterswedde en een paar exuberante zitpenningen waar u vijf jaar voor moet werken, zoals in de raad van bestuur van Dexia. Maar u kunt dan ook geen bank besturen, Janssens wel, zo is bewezen. Mahassine incasseerde voor nog minder parlementaire inzet meer dan 2miljoen euro. Daar wordt een mens lichtjes opstandig van, niet?

Aangezien die zakkenvulling in deze legislatuur wordt afgeschaft, was het voor Janssens en Mahassine noodzakelijk om tijdig te vertrekken, of ze konden die 202.000 en 293.000 euro door hun neus boren. Vandaar dat ze in geen geval nog wensten op te komen.

Voor Mahassine zal de vergoeding van pas komen, want hij kon zichzelf via zijn bvba Que Pasa?dit jaar slechts 1,1 miljoen euro dividend uitkeren. Over gewin van die orde was in het jaar van de Pukkelpop-ramp al eens deining ontstaan, omdat Mahassine weigerde de tickets terug te betalen aan mensen die voor hun dure geld geen enkel optreden hadden gezien. Als hij dat deed, was Pukkelpop failliet, beweerde hij. 

Toen schreef 'Het Belang van Limburg' dat hij zich een maand eerder via Que Pasa? 882.353euro dividend had toegeëigend. Op een dividend betaal je maar 25procent taks, iets minder dan wat u en ik op onze inkomsten afdokken. Que Pasa? haalde zijn geld uit twee vzw's: The Factory vzw, de organisator van Pukkelpop, en Rimpelrock vzw. De onthulling veroorzaakte alom ophef, maar niet bij de sp.a. Dergelijke bedragen zijn voor rode apparatsjiks dagelijkse kost.

Nu waren wij dat schandaal eerlijk gezegd vergeten - er zijn er ook zoveel bij die socialisten - maar toen op Pukkelpop opnieuw een tent omver werd geblazen door een zacht zomerbriesje zijn we eens gaan kijken naar de jongste jaarrekening van Que Pasa?. Eén miljoen enhonderdduizend euro dividend! Alweer. Die heeft hij onmiddellijk in een kapitaalverhoging gestoken, zodat hij er nu nog maar 10 procent belasting op moet betalen. Over vijf jaar voert hij dan een belastingvrije kapitaalvermindering door, zoals Gert en Samson, en eens te meer heeft een socialist zijn fiscale plicht, die hij zo gul aan anderen oplegt, vervuld.

Ondertussen luiert Baby Back rustig voort op zijn zeiljacht, van waarop hij met zijn domme aanval op Wouter Torfs zijn zoveelste flater sloeg.

Als de Zweedse coalitie inderdaad de rijken bevoordeelt, gaan veel socialisten een gouden tijd tegemoet.

 

Open brief aan Laurette Onckelinckx.

Waarde Mevrouw Onckelinckx,

Chère Laurette la mitraillette,

Vergeef me dat ik u in het Nederlands aanschrijf. 

Indien u soms moeite zou hebben met de juiste betekenis van sommige uitdrukkingen, kunt u aan uw vader, die samen met Bob Maes in het parlement zat toen de PS en de VU samen in de regering zaten,  de juiste interpretatie ervan vragen.

Wanneer u teruggrijpt naar het verleden, mag ik u eraan herinneren dat de vooroorlogse voorzitter van de unitaire socialistische partij, Hendrik De Man, voor collaboratie veroordeeld is. En dat de hoofdredacteur van de socialistische “Volksgazet”, Jos Van Eynde, aan de Duitse bezetter zijn medewerking aanbood? 

Nu ja, dit waren Vlamingen, alhoewel uit cijfers blijkt dat er meer Franstaligen door het gerecht voor collaboratie veroordeeld werden dan Vlamingen. 

Leon Degrelle, die de hand van Hitler drukte, met de Belgische driekleur op zijn mouw, was natuurlijk geen socialist.

Ik voel me als Vlaming gekwetst door uw “cinéma”, uw uitlatingen, uw woordkeuze en uw hatelijkheid ten aanzien van mijn volksgemeenschap.

Inderdaad, het volstaat om uw eigen woordgebruik uit het verleden te ontleden, waarbij u Vlamingen betitelde als kwallen en schimmels, alsmede deze van uw coalitiegenoot in de Brusselse regering, de heer Mangain, alsmede zijn voorgangers van het FDF, om te concluderen dat u met een mitraillette op een mug schieten en daar geen juridische verweermogelijkheden voor bestonden.

Toen ik in de zestiger jaren van de vorige eeuw in Brussel tewerkgesteld was, kreeg ik, samen met mijn Vlaamse collega’s verbod om met elkaar Nederlands te praten, op straffe van onmiddellijk ontslag. 

Was dit discriminatie?

Toen ik in de negentiger jaren in Anderlecht een groep Marokkaanse hangjongeren in het Nederlands beleefd vroeg om mij op het voetpad door te laten, kreeg ik in het Frans een hoop scheldtirades naar het hoofd geslingerd. Hatelijkheden? Waren dit kut-Marokkanen? Wellicht zoals er ook kut-Vlamingen, kut-madammen, mannelijke klootzakken, enz.. bestaan. 

Mogen de zaken echter niet meer bij naam genoemd worden op basis van feitelijke gegevens?

Ik ben zelf in het verleden slachtoffer geweest van hatelijkheden.

Toen ik onlangs in Drogenbos in een supermarkt een vrouw met hoofddoek, die me aan de kassa wou voorsteken in het Nederlands verzocht om haar beurt af te wachten, werd ik ook hier in het Frans bedreigd, dat men mij zou vinden, zodra de islam aan de macht was.

Moet ik hiervoor naar het Centrum van Gelijke Kansen en Mensenrechtenstappen? Naar de politie? 

Komaan, laat ons niet overdrijven.

Ik heb wel een vraag, Mevrouw Onckelinkx:

- Wat vindt u van een minister wier gewezen echtgenoot veroordeeld werd voor drugshandel, die hem nadien een plaats in haar administratie bezorgt?

Vindt u dat deze minister zou moeten aftreden?

Kunt u antwoorden met ja of neen en zeggen waarom?

Bovendien heb ik nog enkele bedenkingen betreffende de overweldigende verantwoordelijkheid van de socialisten in het verleden (BSP, PSB, SP, SP-A en PS) inzake de huidige belabberde toestand van armoede, tekorten in sociale zekerheid, ontwrichting van het sociale weefsel en tekort aan energievoorzieningen. Bovendien is er het ontstaan van een mentaliteit die persoonlijke verantwoordelijkheid en solidariteit vervangt door collectieve en ondoorzichtige toelagen waar alleen de politiek nog controle over heeft!

Sta me toe me even te verduidelijken:

Wegens de ongebreidelde immigratie na WOII, in gang gezet door de socialist Achille Van Acker, die massaal Zuid-Europese mijnwerkers importeerde om zijn “Kolenslag” te winnen. En inderdaad deze vreemde werkkrachten hebben bijgedragen aan onze latere welvaart. De socialistische partijen zijn nadien echter verdergegaan met het bevorderen van economische immigratie, zonder aan de migranten een menswaardige toekomst te kunnen bieden. 

Resultaat hiervan?

Een rekensommetje. 10% van de Belgische bevolking leeft onder de armoedegrens. Bij allochtonen is dit echter 50%. Aangezien deze groep echter zo'n 10% van de bevolking uitmaakt, zou zonder hen de algemene armoede slechts 5% uitmaken. 

Conclusie: u hebt de armoede geïmporteerd!

En inderdaad; er zijn heel wat allochtonen die hier een  toekomst opgebouwd hebben en bijdragen aan de maatschappelijke kost. 

Maar grosso modo kunnen we stellen dat ongeveer 500.000 migranten niet bijdragen aan de sociale zekerheid, maar er wel van genieten. En waarom zouden ze niet, als het hen op een plateau aangeboden wordt? Door wie, waarde socialisten? En wie betaalt dit in naam van de solidariteit?

Maar in de organisatie- en gedragspsychologie bestaat een regel die zegt, dat wanneer aan een groep meer dan 10% nieuwe elementen toegevoegd worden, deze zich niet meer integreren en intern in de groep een tegengroep vormen die de strijd om de macht aangaat. 

Welnu, waarde socialisten, het ging u ook om de macht bij het bevorderen van ongebreidelde immigratie. En deze tactiek zal als een boomerang in uw eigen gelaat ontploffen. Nu reeds zijn er voldoende aanwijzingen dat migranten zich apart politiek organiseren.

Ondertussen is de samenleving in ons land ontwricht geraakt, wat miljoenen kost aan bijstandsprogramma’s allerhande om onverzoenbare gemeenschappen aan elkaar te lijmen.

Ook inzake energievoorziening moogt u zich op de borst kloppen. De zeggenschap over de energiebevoorrading werd tijdens de paarse regering Verhofstadt, waar socialisten deel van uitmaakten, aan de Fransen overgedragen. 

De Pax Electrica is sedertdien nooit gerespecteerd. 

België is met medewerking van de socialisten een wingewest van Frankrijk geworden, waardoor de energieprijzen bij ons hoger liggen dan in het buitenland en we voor de bevoorrading volledig afhankelijk zijn van de nucleaire productie in Frankrijk. 

Nu protesteren tegen de verlenging van de productie door kernenergie is hypocriet. Welke maatregelen hebt u tijdens de voorbije 25 jaar genomen om te voorzien in alternatieve energie?

En tenslotte verwijt ik u de schepping van een algemene mentaliteit waardoor het individu geen verantwoordelijkheid meer moet opnemen voor zijn eigen lotsbestemming, maar dat alle problemen door de overheid, via gedwongen en ondoorzichtige solidariteitsinstellingen moeten opgelost worden.

Het individu verdwijnt in de massa, die geleid wordt door een overheidsapparaat waar de socialisten de macht uitoefenen.

Ziedaar, Mevrouw Onckelincks, hoe ik erover denk.

Ik ben een Vlaams Nationalist, geen fascist en geen racist, de nazaat van immigranten, die tijdens WOII gedurende 2 jaar onderdak aan een verzetsstrijder verschafte.

U hebt stevig op mijn tenen getrapt.

Marcel Lengeler

 

 

De mythe van het Scandinavische socialisme

De mythe van het Scandinavische socialisme; Progressieven pakken graag uit met dat het zo goed gaat in Scandinavische landen ondanks hoge belastingen. Maar dat heeft er niets mee te maken. Kijk en verbaas uzelf

Snowden

Links versus rechts

Socialisme en waarom het nooit werkt

Een professor vertelde dat in zijn klas nog nooit een student een onvoldoende kreeg. 

Slechts één keer ging het fout en faalde heel de klas. 

Die klas was ervan overtuigd dat socialisme werkte en daarom bereid om alles gelijk te delen.

Heel de klas zou dus het gemiddelde cijfer ontvangen. 

Bij de eerste test bleek dat het fantastisch begon.

Het gemiddelde cijfer was een acht. Toch waren de meningen over het succes van dit experiment nu al verdeeld.

Alle studenten die hoger scoorden, waren er toch niet zo over te spreken, maar vooral de studenten die een onvoldoende hadden waren zeer in hun nopjes. 

Voor hen was dit het bewijs dat het experiment werkte.

Bij de tweede test bleek de klas gemiddeld slechts op een mager zesje uit te komen.

Niemand haalde nog een tien. De bollebozen van de klas hadden namelijk ingezien dat al hun studiewerk toch niet beloond werd en besloten het rustiger aan te doen.

De studenten die al eerder een onvoldoende haalden, maar beloond werden met een acht, werkten niet harder dan de vorige keer. Ze behaalden echter wederom een voldoende omdat het klasgemiddelde een zes was. 

Bij de derde test was het een dikke onvoldoende.

Slechts een vier en hoger dan dat scoorde de klas dat jaar nooit meer.

Er ontstonden enorme ruzies en eindelijk is heel de klas gezakt.

Dat, mijn beste vriend, is het resultaat van socialisme. Socialisme legt misschien de lat voor iedereen gelijk maar de lat zelf komt onaanvaardbaar laag te liggen. 

Mensen die hard werken en het beter doen dan anderen, worden er niet meer voor beloond maar zien hun inspanningen verdwijnen in de portefeuille van de underperformers. 

Probleem is echter dat de groep die betaalt voor de rest, steeds kleiner wordt. Mensen die aan de kar trekken, keihard werken en vooruit willen in het leven, plukken nog amper de vruchten van hun inspanningen. 

Het is dit soort socialisme dat altijd en overal aanwezig is. Zelfs Europa omarmt dit model compleet. 

Het idee van eurobonds, waar nagenoeg iedereen voor te vinden is, is niet meer dan het socialiseren van de schulden. 

Individuele landen maken schulden die vervolgens gedeeld worden door het collectief van Europa. 

Denk je echt dat dit zal werken? Dat we op deze manier de discipline gaan tonen om de schulden te bedwingen? Laat me toch niet lachen. 

Eurobonds zullen falen om dezelfde reden dat de studenten bij onze professor met een onvoldoende naar huis gingen.