Sir Ken Robinson. Pascal Smet zou dit moeten zien

Dit is een ongelofelijke speech. Grappig en geweldig waar. Onderwijs moet echt anders.

A WEAPON OF MASS INSTRUCTION

De onderwijshervorming. Waarover gaat het echt.

Onderwijs zoals wij het kennen sinds de 19de eeuw

 

Schools don't teach you what you NEED to know: they teach you what the government WANTS YOU TO KNOW!

 

A WEAPON OF MASS INSTRUCTION

 

Wanneer het over onderwijs gaat zijn we allemaal kenners en voelen we ons allemaal aangesproken. Proefondervindelijke vaststellingen hebben we immers allemaal met school. Maar waarover gaat onderwijs eigenlijk, is het echt nodig, is het iets goed, is het echt bedoeld om ons te verheffen en slimmer te maken? Ik denk het niet. Wacht! Vooraleer alle leerkrachten in hun wiek geschoten zich hier ten onrechte voelen aangesproken. Ik ben niet tegen onderwijs en niet tegen leerkrachten. Jullie zijn ook maar slachtoffers van een overwegend slecht systeem uit de 19de eeuw.

 Tegenwoordig moeten leerkrachten vooral planlast torsen. De leerkracht met het mooiste dossier en de prachtigste agenda is een summum van ernst en vlijt. Hoe er les wordt gegeven zal de inspectie worst wezen. Als het op papier maar mooi oogt. Toch volgens de bedenkers van die systemen. Dat die bedenkers nooit zelf voor een klas hebben gestaan is blijkbaar geen belet. Ze zijn corporatistisch en bureaucratisch daar gezet op basis van, u raad het al, hun diploma. Niet ervaring op het terrein uiteraard. Dat zou te gemakkelijk zijn. Dus leerkrachten en directies overal te lande, dit is een hart onder de riem, geen slag onder de gordel.

Het is de ultieme natte droom van een politiek correcte socialist zoals Pascal Smet dat er een laag geschoold niet kritisch zelfdenkend, gedwee kiesvee uit de scholen komt gerold. Zijn import kiesvee is immers niet in staat om voor zichzelf te denken. Daar hebben ze de Koran om hun volk dom en arm te houden.

Dat willen de socialisten en politiek correcte progressieven vooral zo houden. Brood en spelen en stel geen vragen. Wij progressieven weten immers wat best is voor u. Dat is een gave dat die mensen nu eenmaal hebben. Allemaal gelijk en allemaal dom.

Maar wat is onderwijs eigenlijk echt? Waarom bestaat dat? Hoe is dat er gekomen? Lees even verder. U zal van uw stoel vallen van verbazing. Het is wel erg confronterend en ongemakkelijk wat ik u ga vertellen.

School is een 15 jaar durende, door de staat verplichte en  opgelegde opleiding, tot volgzame en gezagsgetrouwe werkslaaf. School is er om van ons volgzame politiek correcte schaapjes te maken die helemaal braaf doen wat hun gezegd wordt door hun baas. Diegenen die het school systeem overleven en er toch als onafhankelijk en kritisch denker uitkomen zullen het lastig krijgen. Maar, het zijn de uitzonderingen. Vooruitgang is er door de eeuwen heen immers gekomen door dwarse denkers en niet door volgzame schoolse schapen.

 Alle kinderen starten hun leven als super nieuwsgierig en willen constant experimenteren, onderzoeken en ontdekken. Kinderen hebben vrijwel geen remming als ze jong zijn. Kinderen hebben dan geen schrik om fouten te maken of foute antwoorden te geven. Kinderen hebben dan ongebreidelde fantasie en genieten van het leven. Kinderen zijn natuurlijke opvoeders voor zichzelf. Ze willen het weten, ze vinden het juist erg fijn om te leren op die leeftijd.

Maar op een dag moeten die kinderen naar school. Daar zijn ze verplicht dode feiten uit het hoofd te leren en de antwoorden te reproduceren die de leerkracht verwacht. Hun gedrag moet voldoen aan een vooraf afgesproken en vastgelegd patroon. Ze kunnen niet naar toilet of ze moeten toestemming vragen, willen ze iets vragen of zeggen, dan moeten ze hun handen in de lucht steken, ben je ziek dan krijg je een pasje om naar de hulp te gaan en na elk uur rinkelt er een bel waarop iedereen dan mag beginnen rondwandelen. Kan het nog meer slaafs? Dit soort training wordt dan een ritueel voor het kind.

Op die manier worden kinderen al heel jong gewoon aan een systeem waarin ze dan later geen kritiek of eigen mening meer hebben, geen eigen ontwikkelde persoonlijkheid, maar een eenheidsworst denker. De training heeft als uiteindelijke doel om een politiek correct volgzaam schaap te creëren. Hun omgeving is eigenlijk zoals een gevangenis. Daar kan je ook de autoriteit van de directeur niet in vraag stellen. Deze heeft dan weer een arsenaal aan middelen en mensen ter beschikking om de niet zo volgzame schaapjes in het gareel te dwingen. Alles gaat via stempeltjes, toestemmingen en pasjes en gunsten aan de voorbeeldige of de stoute. De enige controle die kinderen hebben is die tussen hun leeftijdsgenoten en onder andere kinderen. Dat geeft dan de gekende vechtpartijen en opstootjes die we allemaal kennen en hebben meegemaakt.

Kinderen worden dus in een situatie gedwongen waarin ze opgroeien met enerzijds een schrik voor autoriteit en anderzijds het uitzoeken en uitselecteren van de zwakste in de groep, die ze dan kunnen uitbuiten. Klinkt het al bekend in de oren?

Eenmaal een kind dan achttien jaar is, wordt het vrijgelaten in de wereld uit die gevangenis. Nu ben je als kind getraind om te doen wat je wordt opgedragen, nu ben je vrij. Je bent klaar om in de maatschappij te doen wat je wordt opgedragen door een autoriteit of baas. Op een gegeven tijdstip of uur ( die jij niet vastlegt), zal je bewegen en doen wat er van je verlangt wordt. Je bent getraind om alle instructies op te volgen maar je training had ook een bedoeling om je andere overheidsinstructies te volgen; regels die zeggen wat je mag doen en niet mag doen tegenover anderen. Dit is aanvaardbaar, dit is niet aanvaardbaar. Standaarden van moraliteit, gedrag en waarden worden als het ware in je hoofd ingestampt.

Hoofden die nog jong en zeer beïnvloedbaar zijn worden geprogrammeerd. De eerste les die je krijgt is diegene die zegt dat je autoriteit moet respecteren, de tweede is diegene die zegt dat je moet samenwerken met anderen om je doelen te bereiken. Doelen die jij niet voorop stelde, maar anderen deden dat voor jou.

Zo krijg ja dan een groep mensen die samen gaan wonen in dezelfde straten en huizen ( soort zoekt soort, jawel), die niet opkomen voor hun rechten als die door de staat worden uitgehold om nog meer inzicht en controle te krijgen over jouw leven. Dit zijn de mensen  die gaan werken voor grote bedrijven, waar ze verplicht aan bepaalde regels en kleding moeten beantwoorden. Hoe ze moeten praten, om welk uur je moet opstaan ( dus ook om wat uur je gaat slapen).

Het is de vrucht van burgeroorlogen en hoe de leiders van die tijd vaststelden dat mensen makkelijk beïnvloedbaar als schapen achter leiders liepen, met de belofte van een betere wereld; dat kon zich vertalen in een slaafs werkvee en zodoende werden de mensen deel van één grote geldboom vol van menselijke werkvruchten. Industrialisatie was een feit. Tot vandaag de dag werkt dit zo.

Echt intellect is niet nodig. De hersenloze bureaucraat of soldaat die doet wat hem wordt opgedragen zonder vragen te stellen is de gedroomde werknemer voor een staat die alle controle wil uitoefenen; Onafhankelijk kritische denkers zijn dan maar lastpakken. Hoeveel dissidenten hebben er niet vastgezeten in de voormalige arbeidersparadijzen van het communisme?

Het hele systeem is opgezet om te werken onder toezicht van  bureaucraten  en overheden. Niet de ouders of zelfs de lokale schoolbesturen. Nee, dat zou gevaarlijk kunnen zijn voor de groepsidentiteit en het wij gevoel. Elke afwijkende mening is dan een aanslag op dit groepsideaal.

De staat is niet erg geïnteresseerd wanneer je kind thuis honger, koude of ondervoeding heeft, of dat een kind mishandelingen ondergaat. Maar als een kind te laat in school komt zal een apparaat in gang worden gezet om dit te verhinderen. Het kind wordt gehouden op tijd in school te zijn, zoals een afspraak op de rechtbank. Wanneer jij je niet aan de afspraken houdt, dan zal een arsenaal aan straffen worden opgelegd.

Zolang we aanvaarden dat onze kinderen (ook die van leraars), worden opgevoed tot slaven, zullen wij nooit vrij zijn.

Denk hier eens over. Bill Gates en Steve Jobs zijn dropouts. Geen diploma en fuck school. Toch werken we op alles wat ze uitvonden. Veel goede dingen zijn uitgevonden door onredelijke mensen die zich niet neerlegden bij de heersende opinie in de scholen of door overheden.

Ik weet het wel, nu gaan er weer wat zeggen, maar we kunnen lezen en schrijven dank zij de school. School doet veel goed voor ons. We hebben die opvoeding en leiding nodig. Misschien wel. Maar wie gaat zeggen hoe men binnen honderd of duizend jaar terugblikt op deze tijd en dit systeem? Ik vrees met horror en afschuw.

Vooruitgang in de menselijke geschiedenis is er nog nooit gekomen door meelopende schapen maar door vrije onafhankelijke denkers die de heersende opinies in vraag stelden en  daar iets tegen deden. Wat wil jij zijn?