Yes Prime Minister over klimaathysterie

Yes Prime Minister – dodelijke klimaatsatire

Er zullen zich vast wel fans van het programma ‘Yes Prime Minister’ onder de lezers van dit blog bevinden. De auteurs van deze serie, Antony Jay and Jonathan Lynn (de eerste is onlangs overleden), staan erom bekend dat zij grondig onderzoek doen voordat zij hun teksten schrijven.

Onderstaand fragment wil ik de lezers niet onthouden. De PM, Jim Hacker, en zijn adviseur, Sir Humphrey, overleggen hoe de PM moet reageren op de laatste alarmerende klimaatberichten. De modellen zaten er naast! Volgens de nieuwste berekeningen is het nog veel erger dan we dachten!

Humphrey Meanwhile, may I suggest that you don’t worry too much about global warming?

Jim Right. I can’t do anything about that tonight, can I?

Humphrey Tell me, how do they know we’re all going to drown in years when the weather forecast was so wrong last Friday?

Jim Because all the scientists agree.

Humphrey So they say. So do the computer models. I know. But why should global warming computer models be any more accurate than financial ones?

Jim Um…

Humphrey Wall Street computer models were designed to prove subprime mortgage derivatives were low risk. These computer models are designed to show global warming is getting worse.

Jim Come off it, Humphrey.

Humphrey Remember mad cow disease? Computer models for that proved that we’d be dying in our hundreds of thousands by now. The only thing is, virtually nobody died, did they? Same with the salmonella-in-eggs computer models. Same with swine flu.

Jim You’re suggesting … what, exactly?

Humphrey Global-Warming models leave out nearly all the other possible causes except CO2. And then they say ‘Look, CO2 has caused all this climate change.’

Jim What other causes are there?

Humphrey If the earth were actually getting warmer, one might start by looking at the sun. Solar activity, water vapour, cosmic rays, sunspots, underwater volcanoes –

Jim If? The world is getting hotter, the science is overwhelming, everyone knows that.

Humphrey There’s been no rise in temperature since 1998.

Jim Really? But it was rising, wasn’t it?

Humphrey From 1975 to 1998, yes, absolutely.

Jim That’s what I mean.

Humphrey But it fell from 1940 to 1975. Even though that was a heavily industrialised period, when CO2 shot up. And overall the temperature isn’t rising at all: the hottest year in the twentieth century was 1934.

Jim I read that two thousand five hundred top climate scientists contributed to the last IPCC survey and they all agreed that manmade global warming is a proven fact and trapped greenhouse gases are the cause.

Humphrey Nearly fifty of them agreed. The others didn’t, actually. But their views were left out of the summaries given to the press.

Claire Haven’t you seen that film of the melting icebergs in the Antarctic?

Humphrey Yes. Beautiful, aren’t they?

Claire That’s caused by CO2.

Humphrey No, that’s caused by warm water masses from the Pacific.

Claire Why are the polar bears becoming extinct?

Humphrey Are they?

Claire The computer models say they are.

Humphrey But the people who actually go and count them have found more than there were thirty years ago.

Jim For heaven’s sake, Humphrey! If it’s all such nonsense why does everyone believe it?

Humphrey (amused) Hard to understand, I agree. But some scientists believe it, lots of others want the billions of pounds you can get for research that seems to show that global warming is caused by greenhouse gases, and most of the scientists who disagree can’t get published. Journalists love shock-horror stories, governments want to look virtuous to the voters, lefties want a way to rubbish big oil, and it makes the tree-huggers, whale-savers, anti-capitalists and everyone at the BBC feel holier than thou and warm and fuzzy inside. What’s not to like?

Jim Why hasn’t anyone else said all this?

Humphrey They have. No one wants to hear it.

Jim So wind farms don’t make sense?

Humphrey (chuckles) They certainly do, for all the businessmen who are getting enormous government grants for them. But there isn’t enough wind to be practical. The total output of all the UK wind turbines put together is one-fifth of one decent sized coal-fired power station.

Claire You don’t believe in global warming?

Humphrey My job is not to believe or disbelieve. My job is to weigh up arguments and produce answers. That’s what the Civil Service is for. …

Jim I really think you must be misinformed somewhere. Al Gore got the Nobel Peace Prize for his work on global Warming.

Humphrey So did Dr Kissinger for his work on the Vietnam War.

Jim has no answer to that.

Jim You think it’s all a scam? I can’t get my head around this.

Humphrey For some people it’s a scam. For most, it’s just the greatest outbreak of collective hysteria since the witchcraft trials in the seventeenth century.

Bron hier.

Klimaatreligie : miljarden welvaartvernietiging in naam van een strijd tegen CO2

Michael Crichton in 2003.

There’s an initial Eden, a paradise, a state of grace and unity with Nature; there’ s a fall from grace into a state of pollution as a result from eating from the tree of knowledge; and as a result of our actions, there is a judgment day coming for all of us. We are energy sinners, doomed to die, unless we seek salvation, which is now called sustainability. Sustainability is salvation in the church of the environment, just as organic food is its communion, that pesticide- free wafer that the right people with the right beliefs imbibe.

Heb je het ook al opgemerkt de westerse wereld heeft een nieuwe religie, die wil ons geloof en gehoorzaamheid opleggen - en dreigt met eeuwige verdoemenis als we niet strikt in de leer zijn. Het is de religie van de radicale milieubeweging en als je niet vrijwillig een bekeerling wil worden, zal het regime van Obama, de EU, het IPCC, De VN, de milieubeweging en greenpeace niet blij zijn. Doorheen de eeuwen hebben alle overheden de wetenschap misbruikt en verdraait om hun politieke agenda door te drukken. Klimaatverandering is niets anders, aldus MIT professor en klimaatwetenschapper Lindzen. Eye openers

The influence of mankind on climate is trivially true and numerically insignificant, Richard Lindzen , MIT Boston, klimaatwetenschapper

Wat deze nieuwe religie vooral krachtig en gevaarlijk maakt is de succesvolle fusie van religieus geloof en ijver met vriendjeskapitalisme. Volgens de priesters van deze nieuwe religie, is het een goede zaak als je rijk kan worden door middel van overheidssubsidies en subsidies ter bevordering " van duurzame ontwikkeling . "

Voormalig nobelprijswinnaar Ivar Giaever (Jill Peeters BV onz). zei het al met zoveel woorden. Klimaat is een nieuwe religie geworden, een religie waarvan de fundamenten op geloof en niet op wetenschap zijn gebouwd. Klimaatverandering is niet moeder aarde die wraak neemt op de arrogante mens die tracht te overleven en een betere toekomst voor hem en zijn nakomelingen wil. Net zo min is de vernietiging van een kerk door een tornado een straf van God omdat je bij het verkeerde geloof zou zitten. Het draait niet allemaal om ons mensen. De actie van Ivar Giaever heeft nu tot gevolg dat de American Physical So ,"APS" de standpunten ivm klimaatverandering en het IPCC aan het herzien zijn. HET IPCC zal hier niet blij mee zijn. 

 

Klimaatopwarming marketing heeft ons geweldige beelden van apocaliptische omvang laten zien. Fantastische marketing objecten voor doempredikers. Ijsbergen die afvallen, ijsberen die verdrinken van uitputting. Een schier eindeloze rij van wetenschappelijke ‘autoriteiten’ verdringen zich om samen met deze beelden een boodschap de wereld in te sturen, gebasseerd op computermodellen. Die speculatieve modellen moeten wij zonder enig bewijs als vertrouwenswaardig en toekomstvoorspellend aanvaarden.

Banken doen ook graag beroep op aandelenkoersen uit het verleden om via wiskundige formules en door mensen ontwikkelde computer programma’s de toekomstige koersen te voorspellen. Dat dit ook geen onfeilbaar systeem is (understatement), heeft de crisis in 2007 al ruimschoots aangetoond. Banken produceren nu ook mooie blinkende en uiteraard milieuonvriendelijke brochures om de CO2 emissiehandel aan de man te brengen. Banken zijn, zoals iedereen wel weet enorm bezorgd om het klimaat en het milieu. Een omzet van 150 miljard Euro per jaar in de emissiehandel is een niet te versmaden motivatie voor deze eco-bankmamagers. Als er morgen bultruggen op de beurs worden verhandeld, gaan ze daar toch ook lekker wat brochures voor drukken, ja toch.

Hoe anders kan een ondernemer worden geprezen en beloond als een heilige ? Vaarwel Moeder Theresa. Hallo broeder Gore, zuster Solyndra en Electrawinds. Zelfbediening, voor de rijken. Zo ging in België een kwart van het relancebeleid van Di Rupo naar het Electrawinds van Johan Vande Lanotte. Brief JM Dedecker legt dat uit. Als je naar de handvol maatregelen kijkt, zien we dat er € 48 miljoen uitgetrokken werd voor lagere belastingen voor windmolenparken op de Noordzee. Ik vraag me af hoe deze maatregel de economie ging aanzwengelen. Dat Vande Lanotte in de loop der jaren echt gepassioneerd is geraakt door hernieuwbare energie, lijkt buiten kijf te staan. Het probleem is dat hij zich daar niet alleen als minister voor inzet, maar ook als havenbaas en als bestuurder van private bedrijven. Het is maar één voorbeeld. Maar er zijn er letterlijk honderden in de wereld te vinden. Ondanks de enorme steun en subsidies is er  wereldwijd een opmerkelijke achteruitgang aan hernieuwbare energie. Hernieuwbaar/renewab

With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion. (Steven Weinberg)

Waar komt deze nieuwe religie vandaan? In zijn aanbidding voor alle zaken in de natuur en een zware achterdocht over de menselijke vooruitgang hebben de groenen ons nieuwe goden aangepraat. Milieuaanbiders zien overal goden - in onze lucht, water, bossen en bodem. En als je deze goden niet aanbidt en gehoorzaamt, zullen niet alleen de kerk en zijn priesters ontevreden kijven. De hogere overheid en zijn gedienstige ambenaren zullen u wel helpen om tot het juiste geloof te komen. Liefst met boetes en bedreigingen. Rij maar eens 120 km per uur wanneer er smogalarm is, om maar één zaak snel te noemen. Indoctrinatie via het onderwijs zal ook niet worden geschuwd. Dat spreekt.

Schools don't teach you what you NEED to know: they teach you what the government WANTS YOU TO KNOW!

Niet lachen. Deze nieuwe religie combineert de morele superioriteit van religieus geloof met de wettelijke bevoegdheid en de financiële middelen van de overheid - en dat is de Europese, federale, staats-en lokale overheid . Als u denkt dat dit in strijd is met de scheiding van kerk en staat, zoals het zou horen te zijn. Dan bent u juist. Welkom dus in de kerk van Moeder Aarde .

Het is allemaal heel knap als je erover nadenkt . In haar pretentie, reikwijdte en ambities, het lijkt erg sterk op collectief fascisme. Het kapitalisme in de klassieke zin is duidelijk de vijand. De onderneming, moet groen dromen en de ambities van de milieubeweging belichamen, de markt moet worden aangestuurd door een centrale autoriteit die als enige kan beslissen welke economische activiteiten voldoen aan de test van " duurzame ontwikkeling . " Een knap staaltje is Tesla. Tesla en andere EV  . Hier worden zoveel subsidies verkwanselt voor een auto die alleen rijken zich kunnen veroorloven dat je onze media al bijna van medeplichtigheid en schuldig verzuim kan beschuldigen. Bjorn Lomborg rekende het even uit. 7500$ subsidie en 45$ rendement voor het klimaat. Onverantwoord is het dus. Eye openers 

“Evil men don’t get up in the morning saying ‘I’m going to do evil.’ They say: ‘I’m going to make the world a better place’.” [Christopher Booker]

Wat hier aan de hand is, is niet minder dan het huwelijk van de radicale milieubeweging Greenpeace en vriendjespolitiek met bedrijven en de overheid die de regelgeving hanteert. Dat klinkt als een vreemde alliantie, ja, dat is zo, maar je kan het maar beter geloven dat het big business is en die groeit elke dag, groter en groter. Hoeveel politici zullen de moed hebben om overheidsbijdragen en de subsidie- programma's gericht op het redden van de aarde uit te dagen?

Tony Abbot heeft zijn verkiezingen in Australië gewonnen van de socialistische regering van Julia Gilard, met de belofte de groene poltiek en de co2 taks te ontmantelen. De man heeft woord gehouden. Straffer nog, Abbot werkt aan een wereldwijde Sceptische alliantie  van gelijkgezinde politici om voor goed komaf te maken met deze welvaartsvernietigende onzin. 

De linkse politiek is een integraal onderdeel van deze beweging geweest vanaf het begin. De marxistsische kritiek op het kapitalisme en de uitbuiting van arbeiders is nu heel creatief geherformuleerd als ‘ de verkrachting van moeder aarde” Dat is maar een kleine sprong van uitbuiting van arbeiders naar de onverantwoorde en kortzichtige exploitatie van natuurlijke rijkdommen van de aarde. Het is niet langer het ' proletariaat ' , dat wordt geëxploiteerd door vrije markten en de verering van de eigendomsrechten , het is de aarde zelf en al zijn hulpeloze wezens

Het fanatisme van dit nieuwe religieuze geloof is nergens meer zichtbaar dan bij het afroepen en eisen van extreme maatregelen om die opwarming van de aarde, ook wel bekend als de klimaatverandering te stoppen. Klimaatverandering is naar verluidt een ontzettende bedreiging voor de mensheid die alleen kwaadwillige kapitalisten en hun moedwillig onwetende stromannen kunnen ontkennen.

In de catechismus van deze nieuwe religie, is de enige manier om de klimaatverandering te stoppen, het verlagen "van CO2 = vervuiling , " wat in de praktijk betekent, het ontwikkelen en subsidiëren van " groene " alternatieven voor fossiele brandstoffen. Dat CO2 één van de onmisbare bouwstenen in de natuur is en onontbeerlijk voor alle leven op aarde, wordt snel onder de mat geveegd uiteraard. Het is plantenvoeding en alle mensen ademen het uit. Verre van een vervuiler dus, laat staan giftig.

Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive. It would be better to live under robber barons than under omnipotent moral busybodies. The robber baron’ s cruelty may sometimes sleep, his cupidity may at some point be satiated; but those who torment us for our own good will torment us without end for they do so with the approval of their own conscience. C.S.Lewis

Klimaatverandering is de manier waarop de natuur zichzelf terug in balans brengt, hitte en vocht wordt getransporteerd en zorgt er voor dat de planten en dieren een soort van motivatie aan de dag leggen om te evolueren. CO2 is een kleine maar zeer belangrijke bouwsteen van dat leven en die natuur. Wij mensen ademen CO2 uit. Zonder CO2 is er geen leven mogelijk. Geen ijsberen, geen koraal, geen regenwoud. Het is dus geen vervuiling, maar een essentiële bouwsteen van het leven. Zou het mogelijk zijn om voor CO2 toch wat meer respect te hebben dan.

Het is een kardinaalprincipe van deze nieuwe religie dat alleen de overheid de wijsheid bezit, en de middelen heeft om groene technologie te identificeren en te bevorderen. Dergelijke technologieën kunnen immers nooit uit private investeringen bestaan, -omdat ze niet winstgevend zijn-, dus de overheid moet dat doen. Private markten zullen het nooit zelf doen. Inderdaad, het feit dat de private markten en investeringen niet toereikend zijn om deze "duurzame technologieën " te financieren bewijst alleen maar dat het kapitalisme heeft gefaald. Ziedaar de linkse milieu logica.

Dus, de echte wereld van het kapitalisme is niet alleen onvoldoende , maar ook nog eens intrinsiek slecht, alleen vriendjeskapitalisme kan ons redden. In deze heerlijke nieuwe wereld. Vriendjeskapitalisten zijn goede jongens. Zij zien zichzelf als een soort college van kardinalen van de nieuwe religie . Deze new age kapitalisten berijden voor deze redding een wit paard genaamd “regerings financiering” of "overheidsparticipatie”. - Wat ooit bekend stond als belastingen - wordt gebruikt om " duurzame technologieën " onderzoek en ontwikkeling – van wind-en zonne -energie , elektrische auto's , enz te steunen. - en steeds meer overheidssubsidies zijn nodig. Dat spreekt vanzelf. Hernieuwbaar/renewab

Aan de basis van dit piramidespel gericht op blinkende miljoenen van de belastingbetalers en in de naam van het redden van de mensheid ligt, de pseudo- wetenschap van de klimaatverandering, die zegt dat de aarde in gevaar is omdat de menselijke activiteiten met betrekking tot de uitstoot van CO2 te hoog zijn. Trofim Lysenko heeft in de voormalige USSR jaren aan pseudo-wetenschap mogen doen, zonder tegenspraak. Het heeft de USSR ook aan de rand van de afgrond gebracht met zijn op Lysenko gebaseerde landbouwtechnieken.

Maar trouw aan haar religieus karakter, is het gewone burgers niet toegestaan om de beweringen van deze pseudo-wetenschap in twijfel te trekken.

Bijvoorbeeld door te vragen waarom de oppervlakte van de Aarde niet is opgewarmd in de afgelopen 18 jaar, of waarom de polaire ijskap groeit eerder dan te krimpen, of waarom de ijsbeerpopulatie toeneemt en niet afneemt, de zee niet sneller stijgt dan de voorbije drie eeuwen. Dat Russische wetenschappers in Sint Petersburg tot gans andere bevindingen komen bijvoorbeeld. Dat er een massa (werkelijk duizenden) wetenschappers zijn die geen overheidssubsidies ontvangen en dus in alle onafhankelijkheid onderzoek doen, en deze IPCC cijfers, rapporten en bevindingen als hoogst schadelijk en totaal absurd beschrijven.

Door te vragen, wat en wanneer was dan de ideale temperatuur van de aarde en het optimale CO2 gehalte in de atmosfeer? Hoe gaan wij dat bereiken als de mens maar voor 3% van die uitstoot verantwoordelijk is? Dat de klimaatmodellen nog nooit één juiste voorspelling hebben gedaan. Dat het feit alleen al dat het om “modellen” gaat dus meervoud, dat alleen al impliceert dat het nooit kan kloppen. Immers als het juist was, dan was er maar één enkel model nodig dat onze klimaattoekomst zou kunnen voorspellen. Dat is gewoon logisch. Prof Plimer en Svensmark. en Scientists say no AG leggen het uit waarom het niet klopt. Ook voor wie het principe van het scheermes van Ockham toepast zal vaststellen dat CO2 uitroepen tot vijand van het klimaat niet klopt occam's razor on AGW

It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends on his not understanding it.- Upton Sinclair, I, Candidate for Governor: And How I Got Licked

De priesters en acolieten van de kerk van Moeder Aarde zal u echter op de wachtlijst voor de volgende beschikbare plaats in hun heropvoedingskamp zetten. Op het kamp, heb je een " Clockwork Orange Experience " door het toedienen van Al Gore (the Goracle) films en toespraken; u zal kijken totdat u klaar bent om uw zonden op te biechten en u te bekeren.

Zonder de vergelijking met religieus geloof en ijver, is het onmogelijk de extreme passie en zekerheid waarmee de radicale milieuactivisten hun strijd voeren te begrijpen. Als u het niet eens bent met hun extremistische zienswijze, dan ben je niet alleen verkeerd, je bent medeplichtig aan verkrachting en plundering, een holocaustontkenner en flatearther, een chill, troll, denier, charlatan..... Je verdient om opgesloten te worden en de sleutel mag worden weggesmeten.

Het heeft dus alle facetten van een religie. Profeten (James Hansen en Michael Mann), een Jezus (Gore), en appostelen, evangelieschrijvers (IPCC) en om de vijf jaar een soort van concilie, Er zijn de eco terroristen zoals cartoonist John Cook en zijn team van crushers crew bij SKS, of de Ierse computer specialist Connoley die 5428 artikels bij Wikipedia aanpastte naar zijn groene wereldbeeld. Er zijn de fanatieke aanhangers en die kunnen zich op de hoogste sport van de samenleving bevinden. Politici en machthebbers die er geloof aan hechten en er politiek mee bedrijven. Er zijn ook de afvalligen, die zijn talrijk. Patrick Moore, Lovelock, Singer, Evans, Nova, Christy, Carter, Lindzen, Curry ... allemaal voormalige groenen of  medewerkers van HET IPCC.  Na hun afvalligheid worden die aangevallen door de gelovigen op niet aflatende en hatelijke manier. Zo was er in ons land de uitspraak van Magnette, die sceptici gewoon als ‘charlatans’ bestempelde. Meer dan een brug te ver. Want één ding is zeer zeker, er is geen consensus onder wetenschappers, ook al wil men dat doen geloven aan de onwetende bevolking.

Gelukkig zijn niet alle burgers te vangen in de schema's en grootse plannen van de milieukapitalisten. Ondanks hun status in de mainstream media en sommige wetenshappers en universiteiten aan hun zijde, is het allemaal een kaartenhuis. Verwijder de subsidies van de overheid, en het zal allemaal naar beneden vallen en in elkaar storten. Hoe lang kan dit piramidespel overleven? 

Ayn Rand voorspelde een hale eeuw geleden hoe de overheden evolueren in haar boek "Atlas Shrugged". Het is een bestseller turf van 1000 bladzijden. Spijtig en schrikwekkend tegelijkertijd dat haar fictie boek de werkelijkheid nog heeft onderschat. Het was toen een excentrieke mening die door links en rechts werd weggelachen. Lachen doen die nu echter al lang niet meer. 

De kostprijs voor bestrijding van onbestaand probleem CO2

Brave en beste burgers, dit is wat het kost om onbestaande problemen op te lossen; In Australië hebben de kiezers deze rode baronnen al de wacht aangezegd en een klinkende verkiezingsnederlaag was hun deel.Gezond verstand zegeviert. Oef.

In Groot-Brittannië gaan ze weer volop voor de verstandige aanpak van het mogelijke klimaatprobleem. Namelijk Nucleaire energie. Kijk even naar het verschil in plaats de zogezegde alternatieve energie inneemt. Amazing zou Astrid Bryan zeggen. Bovendien, moet het waaien of zonnig zijn of beide wil het alternatief werken.

Bruno Tobback mocht weer de feiten verdraaien. 33 miljard subsidies voor alternatieve energie en 61 miljard naar de traditionele. Wat Bruno vergat te zeggen is dat die 33 miljard maar voor amper 5% en de 61 miljard voor 95% opbrengsten heeft. Beleg uw geld maar bij die rekenwonders. Windmolens en zonnepanelen zullen nooit rendabel worden. Neem de subsidies weg en het valt in als een kaartenhuis. Zo eenvoudig is dat.