The TRUTH about fracking, natural gas and vinyl Rebel Media

Greenpeace co-founder turned "Sensible Environmentalist" Patrick Moore debunks the eco-activist myths surrounding fracking, natural gas and vinyl (PVC). MORE: http://www.therebel.media/_watch_patr...
Never miss a new video: http://www.youtube.com/c/RebelMediaTV
PLUS http://www.Facebook.com/JoinTheRebel *** http://www.Twitter.com/TheRebelTV

Schaliegas: Optimistisch verhaal

Hier goede link naar uitleg over wat fracking nu eigenlijk is http://frackland.blogspot.co.uk

Laten we optimistisch zijn over schaliegas en beurszeepbellen

Alles wat pessimisten en alarmisten tegenwoordig moeten doen is iets aanduiden als een ‘zeepbel’. Dat klinkt geweldig intelligent en gezien de recente bank- en huizen zeepbel, ook heel erg oprecht bezorgd voor die brave niet geïnformeerde te beschermen medeburger. Schaliegas is dus het volgende doelwit van de milieuactivisten en hun vooruitgangspessimisme. Ze zullen er alles aan doen en zeker niet rusten om ons allemaal terug naar het pre-industriële tijdperk  te voeren. Voor uw eigen goed nog wel, dat spreekt vanzelf.

Er worden weer kosten nog moeite gespaard door de milieuactivisten -en hun brave naïeve linkse aanhangers en activistische journalisten - om politici te overtuigen van het onnut en gevaar van schaliegas.

In alle landen waar schaliegasboringen worden toegelaten, zijn er zeer strikte vereisten naar natuurbehoud, watervoorziening, afvalwaterbeheer, additieven en sluiting nadat de put geen productie meer voortbrengt. Wetenschappers, onderzoekers, milieuwetenschappers en de gasexploitant hebben jaren nodig om eerst alles in bepalingen te gieten die elk risico tot een zeer strikt minimum herleiden. Als dat allemaal goed is, zal er pas worden ontgonnen. Eerst is er exploiratie nadien pas exploitatie. Het is geen wilde westen verhaal.

Met de nieuwste toevoeging van het product ‘ CleanStim” is het zogezegde argument van de scheikundige vervuiling ook naar het rijk der fabelen verdreven. De milieubeweging zal voortaan met sterkere argumenten moeten komen om het boren naar schaliegas te voorkomen. Nu er vanaf deze zomer in de EU geen chemicaliën meer worden gebruikt, maar volledig gifvrije en ongevaarlijke toevoegingen die in de voedingsindustrie worden gebruikt, vervalt het argument dat het grond- en/of drinkwater zal worden verontreinigd.

Toch zijn er steeds weer groeperingen die vinden dat we maar beter alles op hernieuwbare zogezegde groene energie zetten. Dat zijn  dezelfde  milieuactivisten die luid roepen om nucleaire installaties te sluiten in Duitsland en Japan. Daarom zijn deze landen nu in sneltempo aan het overschakelen op steenkoolcentrales. Dat steenkoolcentrales in normaal gebruik 100 maal meer radioactieve uitstoot hebben dan nucleaire fabrieken, is dan wellicht een ‘fait divers’. Goed bezig groene wereldverbeteraars.

Dat nucleaire energie de veiligste energie is laten milieuactivisten niet aan hun hart komen. Het is potentieel een gevaar, dat is toch wel genoeg zeker. Hieronder de cijfers, aantal doden per Terrawatt uur opgewekte elektriciteit. Aan alles zijn risico’s. Dat staat vast. Maar wind en zonne-energie is vele malen onveiliger dan nucleaire. Zo blijkt uit de keiharde cijfers.

Nu, het is niet allemaal kommer en kwel, want ook onder de milieuactivisten is er onenigheid. Sommigen willen de windmolens weg vanwege het “ windmillsyndrome” en anderen willen dan weer volop gaan voor nucleair, zoals voormalige greenpeace stichters Lovelock en Moore. Ondertussen zijn beiden natuurlijk op de gebruikelijke “ ad hominem” aanvallen van hun voormalige vrienden gelopen. Een gebruikelijke tactiek bij elke religie, wanneer afvalligen van hun geloof donderen.

Energy Source Mortality Rates; Deaths/yr/TWh ,Bron, The next big future 13 maart 2011

Coal - world average, 161 / Coal - China, 278 / Coal - USA, 15

Oil - 36 / Natural Gas - 4 / Biofuel/Biomass - 12 / Peat - 12

Solar/rooftop - 0.44-0.83 / Wind - 0.15

Hydro - world, 0.10  Hydro - world*, 1.4

Nuclear - 0.04

*Includes the 170,000 deaths from the failure of the Banquao Reservoir Dam in China in 1975

 Helemaal verdacht wordt het wanneer de milieuactivisten en hun politici gaan praten over “zeepbellen en rendabiliteit”, bezorgd als ze zijn om die arme aandeelhouders van multinationals hun ”return on investment” (ROI). Dan zouden we beter allemaal wakker worden. if something is too good to be true it probably is.

 Maar wanneer er teveel tegenwerking is, en de gebruikelijke hoogdravende, immens overdrijvende doemscenario’s en retoriek vanuit een neerbuigende superioriteit, die de milieubeweging altijd met zich meedraagt opdaagt, dan ben ik wakker en ga ik dat toch eens onderzoeken.

 Volgens deze activisten is schaliegas dus niet alleen een zeepbel/bubbel, het is ook nog eens niet rendabel en zou zelfs voor geen werk en welvaart zorgen. Straffe beweringen die een onderzoek verdienen. Je zou denken dat onze mainstream media daar al eens iets mee zou doen. Maar dan bent u mis. Hier gaat het over confederalisme en andere politieke ondingen en spelletjes. Zalig de armen van geest etc.…

Sinds 2008 zijn de energieprijzen in de VS aan het dalen met 30%, dit in tegenstelling tot de Belgische en Europese in het bijzonder. De VS hebben de goedkoopste elektriciteit in de wereld.

Dat is dus onrendabel zijn en slecht voor de consument volgens de GroenLinks logica.

Dankzij deze schaliegasvoorraden is de VS een netto exporteur van petroleum producten geworden, en dit voor het eerst sinds 1949. Voorwaar zeer teleurstellend.

Op Al Jazeera kon men vernemen dat ‘ sommige industriële veteranen geloven dat dit de grootste industriële ontwikkeling is sinds 1859’, wanneer er voor het eerst olie uit een gat borrelde in Titusville, Pensylvania. Niemand kon geloven dat de VS terug een netto exporteur kon worden van petroleum producten. Toch is dat vandaag de dag een feit.

Toch zeggen onze groenlinkse politici dat het een mislukking is.

Een economist bij de federal reserve berekende dat het extra spaarvolume ten gevolge van schaliegaswinning, per jaar $16,5 miljard bedraagt. Nobel laureaat Robert Slow vertelde dat het zeer betekenisvol zal bijdragen aan het BBP in de VS. Een studie van IHS een onderzoeksbureau berekende dat het een besparing van $1000  jaarlijks per gezin in de VS  zal opleveren.

Datzelfde IHS berekende dat maar liefst 600.000 jobs werden gecreëerd door de schaliegasrevolutie in het jaar 2010. Dat zal wellicht nog oplopen tot 870.000 tegen 2015. In 2010 bracht het $77 miljard aan op het BBP en in 2015 zal dat oplopen tot $118 miljard. Op 25 jaar zal het 1 triljard aan belastingen opbrengen aan de VS. N Europa dumpen we alleen miljarden in onrendabele groene energie. Goed bezig toch.

Toch zeggen onze groene-rode linkse politici dat het een mislukking is.

Zal het blijven duren. Nee dus. Wat wel?  Putten zullen droog geraken en dat gaat voor sommigen sneller dan voor anderen. Sommigen putten zijn op vijf jaar leeg, anderen op 20 jaar. Als de prijzen laag zijn, dan zal het verbruik toe nemen. Daar zal de vrije markt zijn rol van vraag en aanbod vervullen. Productie zal ook toenemen, en de wereld zal niet snel zonder schaliegas zitten.

Wat belangrijker is, is dat andere energiebronnen misschien wel goedkoper worden dan schaliegas. We komen van hout, naar kolen, naar walvisvet, naar olie, naar gas, naar nucleair, naar wind, naar zon en zelfs waterstof.

Nog voor men co2 als vijand bestempelde, (want dat is een recent fenomeen), is er al een decarbonisatie ( koolstofarm maken) van onze energiewinning aan de gang. Minder koolstof en meer waterstof atoom maakt de energie efficiënter. Waarom dan tegen nucleair zijn? Het zal betekenen dat arme gezinnen zich beter kunnen warmen en goedkopere energie krijgen. Die armen en zeker in de derde wereld gaan heus geen zonnepanelen op hun hut leggen.

Speculatieve bubbels/zeepbellen zijn niet nieuw.  Herinner de tulpenmanie van 1634 tot 1637, of de Zuidzee bubbel van 1711.

Recenter de dotcom bubbel in de late jaren 90 opgeblazen en begin 2000 ontploft. Sindsdien proberen vooral journalisten bubbels te spotten. Kwestie van trots in het metier, geloofwaardigheid en sérieux uit te stralen.  Maar de huizen zeepbel hadden ze toch ook weer gemist. Nochtans had Ron Paul deze zeepbel al voorspeld en onafwendbaar verklaard in 2001. Wat was dat toch weer een clown, nietwaar.

 Maar wat is een bubbel dan? Waarover spreken we?

We spreken van een bubbel/zeepbel wanneer een economische activiteit op korte termijn veel investeerders aantrekt en daardoor de aandelen beginnen te stijgen. Meestal is er ook marktconform vraag en aanbod naar de producten. Markten zijn zeer rationeel op de lange termijn, maar mensen blijven mensen. Wij zijn onderhevig aan emoties zoals, angst, opwinding, misleiding, verwardheid, hebberigheid en vooral heel erg irrationeel.

Al deze emoties spelen mee in het creëren van bubbels/zeepbellen. Een hype kan er voor zorgen dat de “fundamentals” van de markt tijdelijk verstoord geraken en een irrationele koers begint te vertonen, dat zal dan leiden naar een correctie wanneer er wantrouwen in de markt sluipt. Dan loopt dat kapitaal naar de uitgang en vallen de aandelen zo snel dat dit opnieuw geen rationele echte waarde meer is van deze bedrijven. Nadien is er dan stabilisatie en zal deze industrietak volwassen worden en zal de waarde van deze bedrijven op een normale marktwaarde terugvallen en stabiliseren.

Eigenlijk is het een normaal verloop van koop en verkoop in de aandelenmarkt, waar geld verschuift van hier naar daar, maar het verschil tussen een bubbel/zeepbel en een normale geldverschuiving is gewoon de schaalgrote van de verschuivingen op korte termijn.

Ondanks de dotcom crash, gebruiken wij nog dagelijks internet, dat velen malen sneller en beter is dan voor de crash. Er was een bubbel en zeer veel geld is verloren door zeer veel beleggers. Maar een economische mislukking is de dotcom revolutie niet. Zeer velen zijn er ongelofelijk rijk van geworden. Denk Bill Gates, Larry Ellis, Apple etc…

Natuurlijk zijn er veel bedrijven failliet gegaan in deze zeer competitieve markt. Alleen de besten konden overleven. Sommigen gingen ten onder aan hebzucht, fraude, roekeloosheid of een gebrek aan inzicht. Maar innoveren ging nog steeds aan ongelofelijke snelheid. Dat is nooit stilgevallen. Vandaag de dag wordt er nog enorm veel geld in nieuwe technologie gestoken.

Ondanks dus die ‘economische mislukking’ hebben we snellere en betere toestellen, games en internet en dit alles aan veel lagere prijzen dan voorheen. Onze smartphone doet veel meer voor ons dan voor de dotcom crash.

Ook de vooruitgangspessimisten die zich voornamelijk in kringen van milieuactivisten bevinden, bedienen zich van al deze nieuwe technologie, met overgave zelfs.

Ook opgezette en leugenachtige films opzetten is voor de ware activisten van de kerk van moeder aarde een waar festijn. De film “Gasland” is zo totaal over de top gedrocht vol van leugens en fictie dat het alleen al een artikel in beslag neemt om alles te weerleggen; In de bronnen hieronder kan je gerelateerde journalistieke werken vinden over deze miskleun.Let ook eens naar de speech van Ann McElhinney over fracking. Gasland stond zelfs op de lijst voor een Oscar nominatie, maar ja, Gore heeft dat beeldje voor zijn fictie film ook mogen in ontvangst nemen. Gore zijn film werd in de UK door een rechter verboden om in scholen te tonen. Misschien eens een idee voor gasland onze kinderen gaat brainwashen.Ondertussen zijn er twee zeer goede documentaires die deze film helemaal ontkrachten Fracknation en Truthland. Zeer bezienswaardig en leerrijk. 

Een bubbel/zeepbel identificeren zegt dus niets over de echte waarde die een industrie kan hebben voor de consumenten of investeerders.

Voor Schaliegas geldt dit zeker. Gaat er eentje onderdoor, dan kunnen we makkelijk overschakelen naar een andere leverancier.

Dat er bedrijven failliet gaan is een open deur intrappen. In elke nieuwe/oude industrie zal dat voorvallen. Nieuw goedkoop kapitaal omdat de leningen niets kosten en de overheden hun ‘fiat’ geld blijven drukken, zal er voor zorgen dat de menselijke emotie in al zijn facetten weer zal toeslaan. Het gebeurt altijd in de industrie met de beste vooruitzichten. Dat zal nu niet anders zijn. Die speculatieve bubbel/zeepbel komt er aan, maar is triviaal.

Kleine spelers worden snel groot en nemen meer risico. Hoe groter het risico, hoe groter de winst, maar helaas ook het verlies. Ook grote spelers zullen er onderdoor gaan of hun activiteiten afstoten. Enron heeft het ons al voorgedaan. Nochtans heeft na dat failliet iedereen nog altijd elektriciteit in de VS.

Chesapeake is zo een pionierbedrijf in schaliegaswinningen. De CEO en stichter Aubrey Mclendon werd door ‘Forbes magazine’  al afgeschilderd als de meest roekeloze miljardair in de VS . Toen Rolling Stone er een stuk aan wijde, zes maanden nadat het stuk verschenen was in Forbes, gingen de poppen echt aan het dansen.

Rolling stone presteerde het om in de titel en introductie van hun stuk de woorden “ fracking, bubble, toxic, right wing, billionaire, profits, flipping, boom, scam en tenslotte hot air te plaatsen. Kwestie van de juiste toon te zetten wellicht. Er ontspon zich een discussie tussen beiden. Eerst reageerde Mclendon en Chesapeake heel cool met een redelijk sec artikel, waar Rolling stone dan weer op antwoordde.

Chesapeake was wellicht te snel te groot geworden. Het bedrijf was de pionier in schaliegaswinning. Door die enorme extra hoeveelheden op de markt te brengen zakten de prijzen echter naar slechts $2 waar wij in Europa nog $9 betalen en japen maar liefst $16. Dat had Chesapeake niet voorzien blijkbaar. Dat maakte het moeilijk om de schulden te betalen. Sommigen bronnen produceerden niet genoeg en droogden sneller op. Dat is  nu eenmaal ondernemen.

Natuurlijk zijn de bedrijven in de VS gaan exporteren, dan krijgen ze een betere prijs voor hun gas. Dat is normale economische realiteit.

Velen dachten dat Chesapeake er onder door zou gaan, maar de nieuwe CEO Robert Lawler heeft het schip blijkbaar weer vlot gekregen en op de beurzen is er weer een bullisch sentiment over Chesapeake.  Markten en de toekomst voorspellen is gewoon heel erg moeilijk. Wie het kan, mag zeker bij Bill Gates of Warren Buffet aankloppen.

Arthur Berman is de meest fervente tegenstander van schaliegaswinning. Berman is geoloog van opleiding  en is al jaren lid van “ Association for the study of peak oil”. Berman is een alarmist van het zuiverste water en gaat al jaren tekeer, dat de olie opgeraakt en wij mensen dus moeder aarde aan het verkrachten zijn. Objectief kan je de man niet noemen. Maar het is zijn brood en boter van alle dag geworden om alarm te slaan. Slecht nieuws verkoopt beter wellicht en je kan er ook goed je brood mee verdienen.

Zelfs moest Berman gelijk hebben en schaliegas zou niet rendabel zijn, en tot zeepbellen leiden, dan nog is dat een probleem voor de producent en de private investeerders. Voor consumenten telt alleen of die er beter kan van worden of niet.

Ondertussen hebben al veel landen economische studies laten uitvoeren naar de gevolgen van schaliegaswinning. Bijna allemaal zijn ze positief. De auteurs die deze -nochtans voorzichtig- rapporten schrijven worden zonder meer belaagd door tegenstanders. In Zuid Afrika kostte het Econoom Tony Twine het leven. Volgens zijn partner Azar Jammine kon de man de druk en de belaging van de milieuactivisten niet meer aan. Hij stierf ten gevolge van een zware hartaanval.

Nochtans was de man heel conservatief en voorzichtig tewerk gegaan. Een tegen expertise op last van de milieubewegingen, schreef dat er twijfel was over sommige veronderstellingen in het rapport Twine. Alsof dat iets aan de conclusies van het Twine rapport zou veranderen. Integendeel, de man was voorzichtig en deze voorzichtigheid gebruikte hij in zijn rapport.

Zelfs als er maar één tiende van de prognoses juist zijn, dan is het nog een geweldige zaak voor de economie en de energieprijzen wereldwijd. Je kan altijd twijfelen aan economische voorspellingen. Dat doe ik althans. Maar dan nog, ligt het risico bij de producenten en investeerders. Als het lukt rapen wij consumenten er alle vruchten van.

In de UK gaat het om een creatie van 24.000 voltijdse bijkomende jobs. Dat is toch gene kattenpis, zou ik zeggen. Voor Greenpeace was dat dus een mislukking. Kwestie van interpretatie zeker. Voor greenpeace zijn de gesubsidieerde en onrendabele windmolens “the way to go”. Zucht.

Waar schaliegas wel een negatieve invloed kan hebben, is op steenkoolwinning. Maar moeten we nu echt gaan huilen over de verdwijning van de gevaarlijkste meest verontreinigende energiebron die er is. Nee toch.

Zelf ben ik meer bezorgd over de corruptie die er aan te pas kan komen, wanneer overheden, politici en hun grijpgrage gedienstige ambtenaren mee moeten beslissen over de toekenningen van vergunningen. Daar is zeker enig scepticisme op zijn plaats.

Ook voor de grondeigenaars is het belangrijk om te weten waar ze staan in dit alles. De vergoedingen en veiligheden dienen rigoureus te worden toegepast.

Laten we dus constructief en optimistisch zijn over deze nieuwe industrie.  Laten we stoppen met mensen de stuipen op het lijf te jagen. Vooruitgang komt uit optimisme en niet uit pessimisme.

Het zal of goedkope energie worden of goedkopere arbeid. Beiden zal niet gaan. Wat kiezen onze politici?

Bronnen

 

Gasland movie is een schande

http://wattsupwiththat.com/2011/06/04/the-gasland-movie-a-fracking-shame-director-pulls-video-to-hide-inconvenient-truths/

 

Anti fracking peace person Vera Scrogings. Dreigen racisme etc… Alles toegelaten toch.

http://www.youtube.com/watch?v=6Qv2IUc756A

 

10 leugens over fracking en zijn tegenstanders; geweldig artikel

http://www.spiked-online.com/newsite/article/ten_big_fat_lies_about_fracking/13944 - .UnuqdL-TMvI

 

Gasland en de onzin in de film

http://hotair.com/archives/2013/07/09/new-plan-from-gasland-ii-the-faucet-fire-lie-wasnt-big-enough-were-going-full-garden-hose/

 

Uk risk , fracking, Reuters

http://uk.reuters.com/article/2013/10/31/uk-britain-health-fracking-idUKBRE99U0KK20131031

 

De VS prijzen voor consumenten en industrie

http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n3010us3A.htm

 

De VS elektriciteitsprijzen

http://blogs.the-american-interest.com/wrm/2013/11/02/is-shale-the-answer-to-europes-energy-problem/

 

Immer stijgende energieprijzen in de EU

http://www.eurotrib.com/story/2013/7/2/174936/9080

 

VS terug Netto exporteur sinds 1949

http://www.bloomberg.com/news/2012-02-29/u-s-was-net-oil-product-exporter-in-2011.html

 

Federal reserve economist 100 miljard besparing door schaliegas

http://www.businessweek.com/news/2012-01-27/shale-gas-100-billion-savings-to-u-s-exceed-tax-cuts-energy.html

 

Schaliegas leverde 600.000 jobs op in de VS

http://press.ihs.com/press-release/energy-power/shale-gas-supports-more-600000-american-jobs-today-2015-shale-gas-predict

 

Decarbonization van onze energie

http://phe.rockefeller.edu/AustinDecarbonization/AustinDecarbonization.pdf

 

De tulpen manie, southsea bubble ,dotcom bubble en housing bubble

http://www.investopedia.com/features/crashes/crashes2.asp

 

Rolling stone tendentieus artikel over Chesapeake

http://www.rollingstone.com/politics/news/the-big-fracking-bubble-the-scam-behind-the-gas-boom-20120301

 

Het antwoord van Chesapeake op Rolling stone

http://www.chk.com/News/Articles/Pages/release_20120302.aspx

 

Weerwoord van Rolling stone op Chesapeake

http://www.rollingstone.com/politics/blogs/national-affairs/rolling-stone-responds-to-chesapeake-energy-on-the-fracking-bubble-20120306

 

VS export

http://www.cnbc.com/id/101087815

 

Artikel negatieve outlook over Chesapeake

http://www.http://energypolicyforum.org/2012/05/03/is-chesapeake-energy-merely-an-example-of-virtual-reality/peakoil.net/

 

Motley fool is bullish over Chesapeake. Zo snel kan het gaan

http://www.fohttp:///ol.com/investing/general/2013/10/21/1-turnaround-stock-to-buy-now.aspx

 

Peak oil en Berman

http://www.peakoil.net/

 

Berman rapport over schaliegas

http://www.artberman.com/presentations/Berman_Shale Gas--The Eye of the Storm 20 July 2011_OPT.pdf

 

Rapport van Twine over Zuid Afrika schaliegas

http://cer.org.za/wp-content/uploads/2012/06/Econometrix-KSG-Report-February-2012.pdf

 

Artikel over de dood Van Twine

http://www.bdlive.co.za/opinion/columnists/2013/10/21/undictated-let-twines-quiet-logic-set-the-tone-for-fracking-debate

UK fracking jobs

http://www.eiumedia.com/index.php/daily-comment/item/1225-uk-fracking-jobs-only-to-be-one-third-the-number-forecast-by-david-cameron

 

De greenpeace interpreatie op het UK fracking job rapport.

http://www.greenpeace.org.uk/blog/climate/there-goes-new-jobs-argument-fracking-20131016

 

Fibronot legt uit wat schaliegas is

http://fibronot.nl/nieuwsartikel2012-274-chemicalien-die-bij-het-boren-naar-schaliegas-worden-gebruikt/

 

 

 

http://frackland.blogspot.co.uk Met alle uitleg over wat fracking nu eigenlijk is.

OP deze foto staan 11 fracking putten. Kijk hoe milieuonvriendelijk dat het is. De niet rendabele vogelhakselaars staan goed in het zicht. http://ow.ly/i/4y76X