Geachte heer Vanheertum,

Gisteren is mij via een mondige student ter ore gekomen dat u de heer Rachendra Pachauri als spreker hebt uitgenodigd op uw -kekulé-lezingenreeks- , dat is een zeer kwalijke zaak en wel om meerdere redenen die ik hieronder zal opsommen.

Ten eerste: is er al de aankondiging zelf waar heel wat fout mee is. Zo kondigen jullie de man aan als “nobelprijswinnaar” Die man is helemaal geen nobelprijswinnaar. Waar halen jullie dat vandaan? Waar staat dat? Alvast niet op de officiéle lijst. Het IPCC als organisatie kreeg een halve nobelprijs, samen met Al Gore. Pachauri is voorzitter op dat moment van een organisatie die een halve nobelprijs in de wacht sleept. Is Herman Van Rompuy ook winnaar van de nobelprijs, omdat de EU die kreeg? Nee toch!. Zijn alle burgers van de EU winnaar van een nobelprijs. Nee! Dus stop die onzin en blaas de man niet op tot wat hij niet is.

Ten tweede: is de man verplicht moeten aftreden als voorzitter van het IPCC na klachten van ongewenste seksuele handelingen en zelfs aanranding van medewerksters. Weet u dat niet? Ik zal u wat op weg helpen Artikel met de nodige links kan u zelf op zoek naar deze viespeuk en zijn werken. In Indië is het alleszins bij vrouwelijke journaliste Shobhaa De een uitgemaakte zaak. Het is wel wat een misogyne machtswellusteling uitnodigen op een universiteit. Waar zijn de feministen op jullie universiteit?

Ten derde: Is er het wetenschappelijke luik. Sinds climategate is er veel veranderd. Het is te zeggen, veel wetenschappers hebben hun rug naar het IPCC gekeerd en waren geschokt door zoveel opzettelijke leugens (sinds climategate). Pachauri heeft herhaaldelijk gezegd dat het voor hem een religie en een missie is . Hoe kunnen jullie die treiningenieur dan aankondigen als bijna een verpersoonlijking van een wetenschapper. Dat hij een voorbeeld zou kunnen zijn voor andere wetenschappers. Dat is hij juist niet. Dat kan die man nooit zijn.

Als universiteit is dit een uitschuiver die kan tellen. Misschien tijd om wat strengere toelating examens te organiseren en wat harder te selecteren. Want me dunkt dat de spoeling nu wel heel erg dun aan het worden is. Op zoveel manieren is dit fout. Totaal fout. Stop ermee, zeg dat af.

Wie Pachauri echt beter wil kennen. Hier is een uitgebreid artikel over de man en zijn werken. Niet fraai.

http://quadrant.org.au/magazine/2012/03/the-fictive-world-of-rajendra-pachauri/