Beste Tom, ik ben geen klimaatonkenner

Evil men don’t get up in the morning saying ‘I’m going to do evil.’ They say: ‘I’m going to make the world a better place’.” [Christopher Booker]

 Ik ben geen “klimaatontkenner”

Dat was even schrikken voor Tom Lenaerts, iemand sprak de man tegen in het programma van “Hautekiet” en dat was hij duidelijk niet gewoon. Immers mochten we vernemen, Tom heeft bezorgde vrienden, waaronder ook wetenschappers en bedrijfsleiders die elkaar en hem al zeker, altijd gelijk geven om het even over welk onderwerp het gaat.

Tom en zijn vrienden hebben namelijk een geheime sponsor en die heeft hem verteld wat hij moest zeggen.

Zo ook over de klimaatproblematiek. Het was Tom nooit opgevallen en zijn vrienden wellicht ook niet dat er weleens andere meningen bestaan. Ik was er niet bij, maar de angst en wanhoop stonden naar het schijnt in zijn ogen. Aan zijn gestamel en verdediging kon ik wel merken dat hij graag de man speelde en niet de inhoud. Pipo, samenzwering, licht van de zon ontkennen, 99 dokters en ééntje die anders denkt etc. Ja, dat was heel inhoudelijk allemaal.

Dat gaat wel vaker zo, zeker wanneer er geen kennis van het onderwerp is en je als marketingbord moet dienen. Kennis van het onderwerp heeft Tom duidelijk niet. Tom en zijn vrienden hebben namelijk een geheime sponsor en die heeft hem verteld wat hij moest zeggen. Daar zelf over nadenken, laat staan daar iets over lezen, is wellicht een stap te ver voor een veelgevraagde BV. Ik begrijp dat. Ik was te hard. Mijn excuses Tom. Jullie menen het wel goed, maar de titel van dit stuk zegt wat het werkelijk is.

Maar wat wilde ik dan zeggen dat zo zwaarwichtig moest verzwegen worden en wat niet door de beugel kon?

Ten eerste: Hun argument dat het debat over is en dat ‘the science settled’ is. Dat is pertinent onjuist, onwetenschappelijk en ondemocratisch. Dat zijn religieuze uitspraken. Dat is dogma, geen wetenschap.  Er zijn letterlijk duizenden wetenschappers, NASA geleerden, Nobel prijs winnaars, journalisten, ingenieurs en ja ook gewone burgers die de  “theorie” van GEVAARLIJKE opwarming van de aarde die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de mens , niet onderschrijven. Die mensen allemaal in de hoek zetten als “gevaarlijke negationisten” is een brug te ver.

Het enige “manmade” aan die hele klimaatheisa zijn die computermodellen.

Alarmisten gaan naar de zee, scheppen in hun emmer water en zien dat er geen vis inzit. Hun conclusie, er zit geen vis in de zee. De scepticus wil dan die rest van de zee ook nog wel eens onderzoeken. Die emmer is de wetenschappelijke kennis die we nu hebben, de oceaan is de kennis die we nog niet hebben.

Hoe kan een wetenschapper dan beweren dat hij alles weet en dat “the science settled” is? Dat is toch onzin. Dat is nog ergere onzin, als we weten dat hun hele verhaal aan de voorspellingen van computermodellen is gekoppeld. Die computermodellen waren in het verleden nog nooit juist. Je kan de toekomst niet voorspellen aan de hand van “man made” computermodellen. Onze planeet en het klimaat zijn daar veel te complex voor. Het enige “manmade” aan die hele klimaatheisa zijn juist die computermodellen.

Alleen al het feit dat het meervoud is “computermodellen” bewijst dat het niet juist kan zijn. Want dan was één model wel genoeg zeker. Immers welk model is juist, welke voorspelling ga je nemen? Inneminnemutte…. wellicht.

Ten tweede: Het IPCC is geen, ik herhaal, geen wetenschappelijk instituut. Hoe weten we dat? Wel de naam geeft het weg en ook de naam van hun rapport. “intergovernmental panel on climate change” het is dus een gouvernementele organisatie. Het zijn benoemde politici, bureaucraten, activisten, ook wat wetenschappers die daar werken. Het eindrapport, dat samengesteld wordt in een vergadering van vier dagen, is een rapport dat wordt samengesteld door politici, bureaucraten, advocaten en diplomaten. Dat rapport krijgt de wereld te zien, dat is het rapport  “for policy makers” daar komt geen wetenschapper aan te pas. Er is nooit een “poll” geweest om te vragen aan wetenschappers wat ze daarvan vinden. Wat we wel weten is dat veel wetenschappers die er ooit voor werkten, zich openlijk hebben verzet tegen die rapporten en besluiten.

In het hart van de IPCC zit dus een werknemer van Greenpeace.

Hoe gaan ze te werk. Dat onderzocht onderzoeksjournaliste Donna Laframboise uit Canada. In totaal hebben zo een 9000 wetenschappers op 25 jaar IPCC, ooit een bijdrage geleverd aan en voor het IPCC. Tot zover de wetenschap. Sommigen wetenschappers zijn zeker briljant.

Nadien worden hoofdstukken geschreven in een eerste lang rapport, vaak zo een 44 hoofdstukken lang. Die worden vaak in de handen van studenten gegeven. Zo was Richard Klein  al een hoofdauteur van zo een hoofdstuk op de piepjonge leeftijd van 25 jaar. Een andere hoofdrapporteur had zelfs zijn masters nog niet afgewerkt, dat zijn dan de specialisten waar we op moeten vertrouwen. Maar liefst 40% van de geciteerde wetenschap zijn niet “peer reviewed”. Zo ontdekte onderzoeksjournaliste Donna Laframboise. Ook greenpeace en WWF activisten, zoals greenpeace legende “ Bill Hare” of " Jennifer Morgan" en "Richard Moss" mogen als auteurs worden bijgeschreven. Bill Hare, was zelfs één van de 40 schrijvers aan de “summary of summary” rapporten. Dat is rechter en partij zijn tegelijkertijd. In het hart van de IPCC zit dus een werknemer van Greenpeace.

Hoogopgeleide mensen zijn zeer ontvankelijk voor de theorie van gevaarlijke klimaatopwarming, maar mensen met gezond boerenverstand niet.

Matt Ridley zegt over de kosten en baten en het voorzorgprincipe het volgende. Het IPCC rapport stelt dat een opwarming wel eens 2% zou kunnen kosten aan het globale BBP, en de oplossingen voor meer hernieuwbare energie en het bestrijden van CO2 zou 4% kosten.

Jawel, de kosten zijn groter dan de baten. Het zijn cijfers van het IPCC, maar wellicht wat ongemakkelijk. U koopt een wagen voor 20.000€ en de verzekering kost u 40.000€. Daar zou elk weldenkend mens wel eens over nadenken. Richard Lindzen een klimaatwetenschapper aan het MIT in Boston, verwoordde het zo. Hoogopgeleide mensen zijn zeer ontvankelijk voor de theorie van gevaarlijke klimaatopwarming, maar mensen met gezond boerenverstand niet.

Laten we dus allemaal ons gezond boerenverstand gebruiken en stoppen met welvaartvernietigende niet werkende oplossingen voor niet bestaande problemen.

Ik ben dus geen “klimaatontkenner”, dat is toch klinkklare onzin. Ik ben klimaatrealist en een optimistische maar sceptische realist. Nog nooit zijn doem-denk-scenario’s uitgekomen. Nog nooit.

Ik wil er met iedereen op een beschaafde manier mee in debat gaan. Maar blijkbaar zijn de klimaatzaak mensen niet zo zeker van hun stuk en weigeren ze elk debat.

Wees sceptisch, stel alles in vraag.

Op een conferentie in Las Vegas met 600 zogezegde klimaatontkenners antwoorden die allemaal ja op deze vragen.

1) Verandert het klimaat.

2) Is CO2 sinds de 1950 jaren gestegen.

3) Heeft de mens bijgedragen , maar dan in kleine mate tot deze stijging van CO2.

4) Indien als onveranderlijk en statisch zou blijven op aarde, zou CO2 potentieel voor opwarming kunnen zorgen.

5) Er is mogelijks wat opwarming sinds 1950.

6) Het is mogelijk en waarschijnlijk dat menselijke CO2 uistoot en andere broeikasgassen een verhoging van de temperatuur op aarde kan teweeg brengen.

Wat sceptici zeggen is dat er geen gevaar is en dat economische groei de mens zal helpen in elke aanpassing die eventueel nodig is. Er is geen reden tot paniek en doemdenken is voor niets nodig.

Dat zou goed nieuws moeten zijn, maar alarmisten willen van geen enkel optimisme weten. Je moet orthodox in de leer zijn en alles onvoorwaardelijk aannemen wat ze zeggen. Wie ook maar één opmerking of vraag stelt is een “klimaatontkenner”. Dat is fout, grof, religieus, onwetenschappelijk en niet nodig.