Overpopulation is a Myth facts

Truth is every man, woman, & child in the whole world could have about 1 acres of land to themselves & it would all fit into a land mass the size of North America, with the rest of the world completely unoccupied.

Total land area of North America (including Central America and the Caribbean): 24,486,305 km² (6,050,697,738 acres)
Average population density of North America: 21.0 persons per square kilometer (11.77 acres per person)
Total population of Earth 6,553,289,000
Average population density of Earth: 44.0 persons per square kilometer (5.62 acres per person)

6,050,697,738 acres of North America / the total world population of 6,553,289,000 = 0.93.. acres per person (not families mind you, that would take up less land maas)

Overpopulation is a Myth: Q&A with Misconception Filmmaker Jessica Yu

Overpopulation is a Myth: Q&A with Misconception Filmmaker Jessica Yu
"At every screening in the Q&A, someone in the audience would stand up and say, 'Why are we even talking about conservation when we can't control population growth?'" says Yu.

Yu began researching the question and planned on making a film to address the topic when she stumbled upon the work of Hans Rosling, an eccentric Swedish statistician and doctor whose data undermines the notion of a population bomb about to explode, pointing to falling fertility rates in industrialized nations Yu began to rethink her entire approach.

"The biggest turn that happened in my mind, and it was something I tried to replicate in the film... was this idea that it's not about adjusting the numbers and making people conform to the numbers, and that's how you solve people's problems. It's the exact opposite," says Yu.

Watch the video above for discussion of failed government population control policies, how empowering individuals to make their own choices solves social problems, and more. Approximately 10 minutes. Interview by Zach Weissmueller. Shot by Jim Epstein.

Visit http://reason.com/reasontv for downloadable versions of this video, and subscribe to Reason TV's YouTube channel for daily content like this.

Etienne Vermeersch ivm overbevolking

Geachte Heer,

Wegens hevige rugpijn kan ik u momenteel geen uitvoerig antwoord geven.
Alleen dit. Wat er juist is in de opvattingen van deze dame en van Rosling,
weet ik al 50 jaar en wat er onjuist is eveneens.

De algemene stelling is dat de het kinderaantal vermindert naarmate de
welstand groeit. Men noemt dat de 'demografische transitie'.
Die opvatting is zo oud als de straat.

Dat is in grote mate waar, maar niet altijd. Sommige moslimlanden, zoals
Koeweit, behoren al decennia tot de welvarendste van de wereld en
toch hebben ze nog lange tijd een hoge fertiliteit gehad.
Als je Nederland met België vergelijkt, sinds 1830, dan stel je vast dat,
hoewel beide landen ongeveer even welvarend waren, de bevolkingsgroei
in Nederland nog zeer sterk is toegenomen tot ver in de 20ste eeuw.

Iedereen weet dat, in algemene regel, als je godsdienstige invloeden
van christendom en islam kunt uitschakelen, in die landen waar je algemeen een
goede opleiding voor de meisjes kunt garanderen, goede informatie over contraceptie
en vlotte toegang ertoe, het geboortecijfer daalt.

Om dat te realiseren moet je de welvaart verhogen; maar je kunt de welvaart
niet verhogen bij een mateloze bevolkingsgroei.
Hoe kun je het onderwijs verbeteren als je geen leerkrachten kunt betalen?

Welnu, de snelste methode om de welvaart te doen stijgen is de daling
van het geboortecijfer. Dat is bewezen in Japan, na de oorlog. Daar werd
in 1947  vrije abortus toegestaan, met een ontzaglijk succes en een
weergaloze economische vooruitgang die daarop gevolgd is.

In China werd na de maatregelen inzake geboortebeperking de steile
economische opgang gerealiseerd. En zo kan men doorgaan. Natuurlijk
heeft de maatregel in China nadelen, maar de voordelen zijn enorm veel
groter. Vergelijkbare successen werden geboekt met maatregelen van
bovenuit genomen (hoewel minder streng) in Taiwan en in de Indische
staat Kerala. Ook Singapore en in mindere mate Thailand en Indonesië
zijn voorbeelden van stimulering van bovenaf.

Overigens, ook zonder bevolkingsaangroei  is onze wereldtoestand rampzalig.
Het broeikaseffect, de verwoesting van de wouden, de verzuring van de
oceanen...
Als er maar 2 miljard mensen zouden zijn, zoals bij
mijn geboorte, zouden nagenoeg alle milieuproblemen opgelost zijn.

Excuseer me, ik moet hier stoppen vanwege de rugpijn.

met vriendelijke groet,

Etienne Vermeersch