Open brief aan de klimaat captains of society

 

Beste captains of society


 “Evil men don’t get up in the morning saying ‘I’m going to do evil.’ They say: ‘I’m going to make the world a better place’.” [Christopher Booker]


Heb vandaag een zeer onrustwekkende open brief gelezen die volmondig door jullie is ondersteund, getekend en goedgekeurd. Meer nog, nee veel erger zelfs, jullie willen in een onweerstaanbare drang om het groeigas CO2  te bestrijden, met graagte de vrije markt en onze Westerse welvaart vernietigen. Geef toe, niet direct iets wat je zou verwachten van bedrijfsleiders, ondernemers en CEO’s. Van bankiers daarentegen verwacht ik al eerder zulk destructief ondoordacht gedrag, moet ik eerlijk bekennen. Die hebben dan ook een “track record” als het erop aankomt de wereld aan de rand van de afgrond te brengen. Van groene doom en gloom multinational “WWF” verwacht ik het al zonder enig voorbehoud. Deze multinational met jaarlijkse omzet van 350 miljoen euro mag natuurlijk niet ontbreken op dit doomfest. 

Waarom is dat zo?

Dat komt omdat de politiek die gevoerd wordt in naam van de bestrijding van een onbestaand probleem, nml de vermindering van de menselijke CO2 uitstoot, tot ontwrichting van de samenleving, algemene verarming en welvaartvernietiging zal leiden. De vrije markt opofferen op het aambeeld van "klimaatreligie".

Geloof in de toekomstvoorspellende kracht van computermodellen ligt aan de basis van dit nefaste economische model. Een geloof in de maakbaarheid van het klimaat. Door aan de magische knop die “menselijke CO2” heet te draaien, zal de mensheid een bloeiende toekomst tegemoet gaan. Maar dit is een “geloof”, geen vaststaande bewezen wetenschap. Nee, er is geen 97% consensus onder wetenschappers. Zoals IPCC reviewer en klimaat econoom Richard Tol bewijst

Wetenschap is niet “waarheid” Wetenschap is een procedure om waarheid te vinden, schrijft journalist Ivo Vegter. In klimaatwetenschap is er nog heel veel niet gevonden. Tot 1 maand geleden waren er 400 miljard bomen op deze planeet. Plots zijn het er 3000 miljard geworden. Populair geloof is dat de Amazone de long van de planeet is. Maar dat is marketing. Phytoplankton is de leverancier van 50% tot 85% van onze zuurstof op de planeet, aldus Vegter. Scary Bananas is een Ted-talk door Zuid Afrika journalist en auteur Ivo Vegter, die de milieu-marketing op sublieme manier weet bloot te leggen. 

Zoals nobel prijs winnaar Ivar Giaver het placht te zeggen,  het is een nieuwe religie en een geloof in pseudowetenschap. Hij schreef er een ophefmakende brief over die mede is ondertekend door 16 andere topwetenschappers. Zijn toespraak in Lindau voor een zaal vol nobel laureaten en wetenschappers was baanbrekend. Zijn vragen pertinent: Wanneer was de ideale temperatuur op aarde? Wanneer was het ideale CO2 niveau? Wanneer is dan die onoverkomelijke kwalijke opwarming begonnen? Van waar beginnen we te kijken, hoever gaan we terug? 


“The threat posed by humans to the natural environment is nothing compared to the threat to humans posed by global environmental policy” Fred L Smith


Op deze pagina staan veel verwijzingen en links naar wetenschappers en wetenschappelijke papers, zodat jullie  zelf kunnen onderzoeken en vaststellen dat de conclusies in jullie brief nu zijn genomen op basis van zeer eenzijdige informatiebronnen.

Luister ook eens naar een redelijke doch sceptische en kritische stem in het debat, stemmen zoals de Nederlandse wetenschapsjournalist Marcel Crok Geloof mij vrij, er zijn enorm veel sceptische wetenschappelijke rapporten. Zo een 1350 wetenschappelijke en "peer reviewed" papers meer precies zelfs 


 Wat is dat juist, een scepticus-lukewarmer in het klimaatdebat, wat zijn de vragen?


Voor klimaatzaak alarmisten is de stelling/dogma -de menselijke CO2 veroorzaakt GEVAARLIJKE opwarming van de aarde - een onbetwistbare door wetenschappelijke consensus gesteunde stelling. 

Voor de lukewarmer is de stelling: Het klimaat verandert, de aarde is lichtjes warmer geworden en de mens is daar voor een klein stuk mee voor verantwoordelijk, MAAR HET IS NIET GEVAARLIJK. 

MAAR ZELFS DAAR WILLEN ALARMISTEN NIET OVER DEBATEREN. DAT IS EXTREMISME EN EEN RELIGIEUZE OVERTUIGING, GEEN WETENSCHAP.


De aarde warmt lichtjes op, de voorbije 150 jaar is dat ongeveer 0,8°. Ongelofelijk stabiel is dat. We komen uit een kleine ijstijd, het is dus niet onlogisch dat het wat warmer wordt. De mens is gedeeltelijk mee verantwoordelijk. Maar hoeveel? Nee het was niet de warmste zomer of jaar ooit. Ondertussen is er een record ijsvolume op zowel de Noord_als de Zuidpool. 

Kunnen wij door menselijke CO2 uitstoot te beperken daar wat aan doen? Dat zijn de vragen, waar wetenschappers nog volop onderzoek naar doen. De lukewarmer is niet de betweter, maar de twijfelaar. Alarmisten die beweren aan de hand van computerprogramma’s de toekomst te kunnen voorspellen, zijn de betweters. Niet andersom. Laten we niet vergeten dat klimatologie een zeer prille (pseudo?)wetenschap is. Met hetzelfde aplomb kondigden wetenschappers in de zeventiger jaren een nieuwe ijstijd aan.


Enkele voorbeelden en opmerkingen die tot nadenken aanzetten.


De atmosfeer is zeer groot en kan wel wat hebben; daarom deze voorbeelden. Ilan Samsom (wiskundige) en Ivar Giaever (nobel prijs fysica) rekenden dit uit.

1) Neem een ruimte van 10 meter bij 10 meter en 6 meter hoog. Dat is atmosfeer van de aarde op schaal. Laat in die ruimte een lucifer opbranden, en u hebt de CO2 uitstoot van 800 miljoen wagens gesimuleerd, voor drie jaar.

2) Neem stadion “camp Nou” van Barcelona. Capaciteit 100 duizend mensen. Elke persoon is een deeltje van de atmosfeer. Dan zijn 40 mensen in dat stadion CO2 en is die kleine met dat blauwe hoedje de menselijke CO2 uitstoot. Denkt u echt dat een beperking van 50% van die kleine man met het blauwe hoedje het klimaat gaat beïnvloeden?  Dat dit de magische knop is om het klimaat te regelen. Kom nou!

3) Klimaatgevoeligheid! Hoe gevoelig is ons klimaat voor een stijging van CO2. Dat valt mee, CO2 is inderdaad gestegen, maar de temperatuur van de aarde niet. De voorbije negentien jaar steeg de temperatuur niet op onze planeet. zoals hier duidelijk wordt aangetoond . Al Gore mocht het zelf pijnlijk ondervinden toen hij in een experiment wilde aantonen dat CO2 een sterke invloed had op het klimaat en de temperatuur. Het experiment mislukte. Dat kon Al Gore weten, want al jaren voegen tuinbouwers CO2 toe voor betere oogsten en om een lager waterverbruik te bereiken. Ook in het ISS (international space station) en in duikboten loopt het CO2 gehalte tot wel 8000 ppm op. Geen doden en bakken en braden doen ze daar ook niet.

Het is niet zo dat CO2 voor “run away global warming “ gaat zorgen. Hoe kunnen wij dat zeker weten? Wel CO2 was in het verleden al 8000 ppm. Nadien daalde toch de temperatuur zowel als het CO2 gehalte op aarde. Dat was zelfs voor er mensen rondliepen op deze mooie blauwe planeet.

4) Climategate: Daar heeft iedereen al wel van gehoord. Maar wat was dat precies? Samengevat kwam het er op neer dat wetenschappers de pauze in de opwarming (die niet voorspeld was door hun computers) niet konden verklaren. Daarom verkozen deze medewerkers van het IPCC deze te verzwijgen en te verbergen. Duidelijkere demonstratie dat we hier NIET te maken hebben met objectieve wetenschappers maar wel met milieu activistische betrokkenen is nauwelijks te vinden.


Kleine greep uit deze mail communicatie.


 Kevin Trenberth in Climategate 2 email 0248 op 14 okt 2009 over the recent lack of warming:“The fact that we can not account for what is happening in the climate system makes any consideration of geoengineering quite hopeless as we will never be able to tell if it is successful or not! It is a travesty!”

Email 4160: Warmist Richard Somerville: “We don’t understand cloud feedbacks. We don’t understand air-sea interactions. We don’t understand aerosol indirect effects. The list is long.”

Email 1098472400: Phil Jones on why he thought the last 20 years were warmer than the Medieval Warm Period: "This is all gut feeling, no science"; warmist Tom Wigley also calls the hockey stick "a very sloppy piece of work"


The influence of mankind on climate is trivially true and numerically insignificant, Richard Lindzen , MIT Boston, klimaatwetenschapper


Het resultaat is een politiek van miljarden subsidies en verregaande vorm van crony capitalism zonder voorgaande.

In de EU is er de voorbije 10 jaar niet minder dan 1000 miljard naar wind- en zonprojecten gevloeid. Met als resultaat  3,8% van de stroom zogezegd duurzaam en groen. Wie als bedrijfsleider zulke cijfers durft voor te leggen, gaat eruit. Hier laten we dat passeren “Saving the planet”. De elektriciteitsprijzen schieten daardoor met 50% omhoog waardoor de armsten het zwaarst getroffen worden. Maar ook de economie, want die draait op energie.

Zelfs Google dat zelf al meer dan 1 miljard investeerde in alternatieve energie, geeft nu open een eerlijk toe dat dit niet gaat werken.

Dat Siemens één van de ondertekenaars is, hoeft niet te verwonderen. Neem de subsidies weg voor windmolens en Siemens is een vogel voor de kat. Dat is dus “textbook crony capitalism” 


It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends on his not understanding it.- Upton Sinclair, I, Candidate for Governor: And How I Got Licked


Ga jullie op het goede spoor zetten en de doomwereld die jullie voor ogen hebben een beetje bijkleuren. Jullie moeten wel moeite doen. 

1) IPCC is geen wetenschappelijke organisatie. Verbijster uzelf door naar Canadese onderzoeksjournaliste Donna Laframboise  en haar diepgravend onderzoek over deze organisatie te kijken.

2) Er is geen wetenschappelijke consensus: Integendeel er zijn duizenden wetenschappers die de mening van het IPCC niet delen. Zoals Freeman Dyson, een gigant van de wetenschap, of voormalig NASA klimatoloog Roy Spencer en IPCC reviewer en klimatoloog John Christy 

3) Zo is er het Oregon petition project met meer dan 32.000 wetenschappers die het niet eens zijn dat CO2 opwarming veroorzaakt en moet worden bestreden.

4) Nee, fossiele brandstoffen krijgen niet meer subsidies dan alternatieve. Dat is een fabeltje, tenzij uw gehaktbal meetelt.

Wie de nood voelt om er op een beschaafde en deftige manier over te praten, please feel free, neem contact op. Ik ben graag bereid om te praten en vragen te beantwoorden.  Op een uurtje kunnen we bergen verzetten. Wees niet boos op de brenger van de boodschap. Wees boos op diegenen die jullie vertrouwen won en opzettelijk foute informatie gaf. Jullie weten over wie ik het heb. Sceptici zijn echt niet de zonderlingen en uitzonderingen in het debat. Lukewarmers worden ook door klimatologen ernstig genomen zoals dit artikel in the Guardian Tamsin Edwards

Nu zijn jullie meer “joyners” zoals de milieuactivisten in de grappige Klimaatpraat reportage van Penn & Teller  Tekenen alles, maar weten en kennen niets van het onderwerp; Zelfs een ban op water was niet teveel gevraagd. Of zoals komiek George Carlin het zo mooi heeft over mensen die zo vol zijn van zichzelf dat ze aan “save the planet” doen, maar niet eens voor zichzelf zorg kunnen dragen.

Willen jullie “captains of society” als onwetenden verder door de milieuwoestijn, of zijn jullie het beu om als Keizers zonder kleren rond te lopen. Dat is de vraag. educate yourself with Matt Ridley Of koop het gloednieuwe boek van Simon Rozendaal " alles wordt beter" Ook Bjorn Bjorn Lomborg kan helpen om die doomgedachten te verdrijven.