Raheel Raza on islam

Exponentiële woede om islam

Of het nu Ayaan Hirsi Ali is, of Wafa Sultan, die waarschuwen voor de gevaren van de islam.

Of het om de massale verkrachtingen gaat in Caïro op het Tahrir plein.

Of het nu gaat over de verkrachtingsstatistieken in alle Scandinavische landen, met Zweden als trieste koploper.

Of het gaat over dagelijkse stenigingen, verkrachtingen, genitale verminking, eremoorden en uithuwelijken van jonge meisjes (ja ook in Europa en België).

Of het nu gaat over het rapport “Easy meat” uit Groot Brittannië.

Of het nu gaat over loverboys en hun slachtoffers.

Of het nu gaat over de gebeurtenissen in Keulen en de rest van Duitsland.

Of het nu gaat over onderdrukking van de vrouwen in gans die islam wereld.

Of het nu gaat over al hun speciale noden, verzuchtingen, constante gespeelde verontwaardiging, lange tenen en eisen van moslims met hun taqiyya gedrag. 

Of het nu gaat over verkrachtingen in Italiä op hulpverleensters.

Voor onze politiek correcte pers en doodzieke politieke leiders is het altijd de fout van het Westen. Wij dus, U dus, niet hun natuurlijk, de politiek correcte ruimdenkende medemens. De zelfverklaarde elite, die zichzelf instand wil houden door de waarheid te onderdrukken.

Altijd zijn er weer de politiek correcte media-predikers en apologeten die achteroverleunend vanop hun comfortabele redactiestoel ons een geweten willen schoppen, ons schuldig willen laten voelen. Want u, ja u beste burgers, u bent slecht, onverdraagzaam, met een fout onderbuikgevoel en een rotte racistische geest.

Dat beste poco's, zijn wij de mensen met gezond boerenverstand dus hartsgrondig beu.

Dat zal niet blijven duren en er komt een dag dat al wie deze wantoestanden van de Vluchteling/moslim wist en oogluikend en dus feitelijk in alle bewustzijn toeliet en toedekte, ook rekenschap zal moeten afleggen voor deze te voorkomen misdaden. Dit is schuldig verzuim en verregaande vorm van medeplichtigheid. Het kunnen voorkomen van zware misdaden op de eigen bevolking.

Er zijn er al voor minder voor een vuurpeloton mogen komen.

Er is exponentiële woede aan het groeien bij de bevolking van Europa. Als je een druppel water in een stadion laat vallen en die exponentieel laat aangroeien, zullen de meeste mensen dat ook pas een paar seconden voor dat stadion vol water staat doorhebben. Luttele seconden voor ze verdrinken zullen ze nog wat spartelen. Dat spartelen is wat we nu zien. Het opzettelijk achterhouden van informatie is een arbitraire beslissing van politiek correcte media, die vanop hun vermeende "moral high horse" op het plebs blijven neerkijken.

Onze media en leiders hebben duidelijk dat exponentiële principe niet onder de knie. Zullen het ook pas inzien als ze voor hun rechters staan. #dtv 

Islam was al 4 eeuwen aan een veroveringstocht bezig, had het christelijke Westen al herhaaldelijk aangevallen, al miljoenen blanke slaven gemaakt en de lokale bevolkingen tot dhimmi onderworpen, lang voor dat er een eerste kruistocht heeft plaatsgevonden. Niet andersom. Begrepen apologeten. Karel Martel heeft in 732 in de slag bij Poitiers de moslim legers tegengehouden. Dat was ruim drie eeuwen voor de kruistochten. 

Gedaan met plooien en toegeven aan moslims. Jullie komen naar hier, wel pas u aan of rot op.