Kirk Sorensen Ted Talk Thorium

Thorium is de toekomst in energie

Nieuw Manhattanproject kan fossiele brandstoffen snel overbodig maken

Er bestaat een “silver bullet” als het gaat over de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het is goedkoop, overvloedig beschikbaar en veilig. Als overheden en ook private ondernemingen dezelfde inspanningen leveren zoals destijds met het Manhattanproject, kunnen we er redelijk vanuit gaan dat we binnen drie tot vijf jaar in een totaal andere energiewereld kunnen stappen. 

Naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de kernramp in Tsjernobyl, is het goed om iedereen er aan te herinneren dat nucleaire energie nog altijd de veiligste, zuiverste, minst vervuilende energiebron is. Bovendien stoot kernenergie zzer weinig CO2 uit. Het is zelfs veiliger en veel minder vervuilend dan wind- en zonne-energie.

De nieuwste ontwikkelingen zijn werkelijk duizelingwekkend. China weet dat en heeft zomaar eventjes 200 nieuwe nucleaire installaties gepland. Momenteel zijn er wereldwijd 438 nucleaire installaties in gebruik, in 30 landen. De meest geavanceerde nieuwe nucleaire installaties  zoals de “WAMSRWaste annihalating molten salt reactor” zijn in staat om zomaar eventjes 98% van al het huidige nucleaire afval te verwerken.

Willen Obama, het IPCC, De EU, Klimaatzaak, Urgenda, Greenpeace en alle andere milieuactivisten echt een einde maken aan de olie-industrie, gasboringen, fracking en kolenverbranding? Dit is de weg. Gedaan met boren naar olie op de Zuidpool, Noordpool of Alaska, gedaan met discussie over teveel CO2 uitstoot, hockeysticks, strategische reserves en energieafhankelijkheid van Russisch gas of olie van Arabische olie. Dat kan, met Thorium. Het is de zilveren kogel die al deze problemen kan oplossen en tegelijkertijd de wereld van goedkope, propere energie voorzien.

Vrijwel iedereen zijn mond valt open, wanneer ik het woord “Thorium” laat vallen. Thorium is een zilverachtig metaal en is reeds lang bekend in de wetenschap. Het is genoemd naar de  Noorse god “Thor” die ons ook de naam “donderdag” gaf en tegenwoordig als “Hollywood Marvel” reïncarnatie in de bioscoop te bewonderen is, waar acteur Chris Hemsworth gestalte geeft aan de mythische Noorse God met de hamer. Welnu, de eigenschappen van Thorium zijn ook Goddelijk.

Volgens Nobelprijswinnaar Carlo Rubbia (CERN) is het een goedkoop, proper en vooral veilig alternatief voor uranium. De kwaliteiten van Thorium zijn onvoorstelbaar. 1 ton Thorium, produceert zoveel energie als 200 ton uranium en als 3.500.000 ton kolen. Met een handvol kan je België een week van alle energie voorzien.

Het is echt verbijsterend en sensationeel. Thorium kan voor duizenden en duizenden jaren de volledige planeet van energie voorzien. Het is echt overal aanwezig. Straffer nog, mijnwerkers zien het vandaag de dag als afval, een onbruikbaar bijproduct.  De VS, Australië en Noorwegen zitten gewoon vol met het spul. Eigenlijk is het vrijwel gratis. Het is zo overvloedig aanwezig dat er zich geen kartels kunnen vormen. Gedaan met de dreiging, van we draaien de olie- of gaskraan dicht. Bovendien heb je maar heel weinig nodig, alles is potentieel bruikbaar als brandstof, tegenover slechts 0,7% voor uranium.

Thorium werkt eigenlijk als een schoonmaker in de nucleaire reactoren door al het restplutonium te verbranden. Voormalig NASA ingenieur Kirk Sorensen en nu werkend voor Teledyne Brown Engineering, legt dit eenvoudig uit “this is the big one” Dit is waar de mensheid op heeft gewacht.

Na het Manhattanproject, eind jaren veertig van vorige eeuw, waren wetenschappers al gecharmeerd door Thorium om dit in civiele reactoren te gebruiken. Het was gewoon beter en rendabeler omdat het een hogere opbrengst realiseerde. Isotopen dienden niet gescheiden te worden, wat een enorme besparing was. Maar de VS hadden plutonium nodig om hun bommen te bouwen. Dat was het doel zegt Professor Egil Lillestol (CERN), een wereldvermaarde autoriteit op het gebied van Thorium. Plutoniumproductie is echter onmogelijk met Thorium zegt de man. Teveel hoge gamma stralen. Het zou gewoon niet de moeite lonen om het zelfs maar te proberen. 

Wanneer de CERN wetenschappers in 1999 aan de Europese commissie financiële middelen vragen om dit verder te ontwikkelen, botsen ze echter op een “njet”. De Fransen zien het niet zitten om concurrentie voor hun nucleaire industrie op te starten. Weer is er dus kostbare tijd verloren gegaan en dit door nationale industriële belangen.

Het Noorse bedrijf “Aker Solutions” heeft de ontwerpen en patenten van Nobelprijswinnaar Rubbia ondertussen al gekocht en is momenteel druk bezig om in het Verenigd Koninkrijk een Thorium testreactor te ontwerpen. De bedoeling is om kleine ondergrondse 600MW reactoren te bouwen die “walk away save “ zijn. De eerste reactor zou 2 miljard kosten, verdere testen zouden dan nog eens €100 miljoen vergen.

Een idee dat ook door andere bedrijven is overgenomen. Tegen 2025 plant het bedrijf NUscale zelfs de bouw van kleine 50MW reactoren in het Verenigd Koninkrijk. Spijtig genoeg zit de EU nog steeds vast in de hernieuwbare energiedroom en zijn die bedrijven wel genoodzaakt om naar China, India en andere landen uit te wijken.

Thoriumfluoridereactoren kunnen bovendien werken zonder de hoge druk die nodig is in de traditionele nucleaire reactoren. Dat maakt dat de reactoren niet meer kunnen exploderen. Een herhaling van Fukushima en Tsjernobyl is dan uitgesloten.

Toen de Hongaarse wetenschapper Leo Szilard, Washington probeerde te verwittigen dat de Nazi’s aan een atoombom werkten, werd hij afgewimpeld. Voor de politici, militairen en ambtenaren van die tijd was dit volkomen fictie en onmogelijk. Het was Albert Einstein die via de Belgische Koningin Elisabeth er in slaagde om de aandacht van Roosevelt te vestigen op de gevaren en de mogelijkheden van de atoomgeheimen. Maar het was pas bij de tweede vergadering met de speciale gezant dat Roosevelt de ernst van de situatie juist inschatte. “This needs action” . Het Manhattan project was geboren. Het resultaat enkele jaren later was dat de atoombom de oorlog met Japan, weliswaar op verschrikkelijk verwoestende wijze vroegtijdig kon beëindigen, maar ook dat Stalin een halt werd toegeroepen in zijn expansiedrift naar Europa toe.

Ondertussen is het energiebeleid in Europa er eentje om absoluut niet te volgen, zo schrijft ” The Washington Post”  reeds in 2013 “Europe is becoming a green basket case”. Dat was profetisch. Europa gaf reeds meer dan 1000 miljard uit aan wind- en zonprojecten en krijgt amper 3,8% van alle elektriciteit uit die zon en wind geperst. In Denemarken staan maar liefst 5000 windmolens, dat is 1 windmolen per 1000 inwoners. In België zou dit betekenen dat wij 11.000 windmolens zetten. Nu staan er in België ongeveer 300 windmolens op land. Denemarken zou al deze windmolens door één enkele Thoriumcentrale kunnen vervangen. Ondertussen is de Deense elektriciteitsprijs de hoogste van de wereld en slaat de regering in paniek vanwege de totale onhaalbaarheid van hun hernieuwbare droom. Het brengt amper stroom op, geen extra jobs en is onbetaalbaar gebleken.

De misbruiken en “crony capitalism zijn ook niet meer bij te houden. Denken we in eigen land maar aan het Electrawind debacle. Maar ook in Spanje was er een opmerkelijke fraude. Daar hadden zonneboeren zowel s’nachts als overdag dieselgeneratoren aan hun zonnepanelen gehangen. Door de gulle groenestroom certificaten in Spanje, was bijstoken met dieselgenerator een rendabele investering geworden.

Maar ook in de VS, waar het zo geroemde “Ivanpah” zonneproject van Google als het “nec plus ultra” van de zonnecentrales werd voorgesteld. Wel, daar is 30% van de tijd gas nodig om bij te stoken. De centrale kan slechts 20% tot 30% leveren van wat beloofd was. Het project Re <C (renewable Energy cheaper than coal) waar Google zelf al miljarden aan spendeerde en dat geleid werd door Stanford academici Ros Köningstein en David Fork, werkt gewoon niet. Google gaf dit zelf al ootmoedig toe. Ondertussen gaan nu zelfs de grootse bedrijven, zoals SunEdison gewoon failliet, ondanks de vele miljarden subsidies (aka uw belastinggeld) die overheden zo roekeloos en overvloedig ter beschikking stellen.

Ook China heeft recentelijk nog beslist om hun windmolenprojecten stop te zetten. De Chinezen zijn erachter gekomen dat het onbetrouwbare, dure energie is waarvan zomaar eventjes 15% volledig is verloren gegaan. De onregelmatigheid van de windproductie vormt een directe bedreiging voor het elektriciteitsnet.

Ondertussen sneuvelen miljoenen vogels en vleermuizen in de wieken van de windmolens en worden vogels in volle vlucht gebraden wanneer ze de Ivanpah spiegels  passeren. Er is 220 ton steenkool nodig om 1 windmolen te maken. Om over de 100 ton staal, en 2 ton koper en rare aardmetalen en 3500 ton gewapend beton nog te zwijgen. Is het niet eigenaardig dat milieuactivisten dat niet erg vinden?

Wanneer politici en milieuactivisten nog eens om uw miljarden belastinggeld komen vragen om in de windmolens op de Noordzee te pompen, denk dan nog eens aan dit artikel. Wie zou u volgen? Wat zou u doen?

 

 

 

 

 

 

 

 • Niet milieuvriendelijk, het hart van elke ecologist bloedt bij het zien van dit beeld

 • Niet milieuvriendelijk, dat ziet toch iedereen

 • Aan de kust bijvoorbeeld. Uw investering in appartement zal snel in waarde dalen.

 • Wie wil dit in onze prachtige Ardennen.

 • Stel u een 11.000 molens even in België voor.

 • Hernieuwbare energie is gewoon onbetaalbaar

 • Dode roofvogels: Milieuactivisten draaien hun hand er niet voor om; Er sterven jaarlijks miljoenen vogels door windmolens. vaak liggen de molens erg slecht voor trekvogels.

 • Fundering voor een molen; Hoe milieuvriendelijk. Nadien gaat er 3500 ton gewapend beton in.

 • Enorme hoeveelheden grondstoffen nodig in de fabricatie van windmolens en zonnepanelen

 • Miljoenen vogels sterven jaarlijks door windmolens

 • Tegen 2040 amper 2,4% wind- en zonne-energie wereldwijd. verwaarloosbaar; maar de kostprijs is duizenden miljarden.

 • Duitsland: na miljarden investeringen. Niet echt veel energie voor wat een onbetaalbare prijs. Energiewende is energiearmoede geworden voor 800.000 gezinnen, die hun elektriciteit niet meer kunnen betalen.

 • Japan ging weg van nucleair en het verbruik van fossiele brandstof steeg met 27%

 • In Duitsland is wind- en zonne-energie nog altijd verwaarloosbaar in de energiemix.

 • Walvissen hun sonar zou gestoord worden door die windmolens. U zal milieu activisten er niet over horen

 • Investeringen nemen wereldwijd af

 • De landimpact is enorm

 • 220 ton steenkool is nodig om 1 windmolen van staal te maken. 3.500 ton beton in de sokkel en honderden tonnen diesel om die molen op zee te kunnen plaatsen. Zonder fossiele brandstof en subsidies draait geen ene enkele molen.

 • Subsidie voor hernieuwbare wind en zon is enorm, dat moeten we niet ontkennen.

 • Kostprijs swingt de pan uit.

 • Subsidie voor fossiel, ja in olierijke landen die hun olie onder marktprijs aan hun burgers geven.

 • Kijk hoe groen en ecologisch milieuvriendelijk dat wel is.

 • Ivanpah project van Google. 30% van de tijd is er bijstook van gas nodig. Dat was niet zo gepland. 2,2 miljard belastinggeld kostte het aan de Amerikaanse burgers.

 • 3.500 Vogels per jaar, die de spiegels passeren van Ivanpah worden in de lucht verschroeid.