Stroomversnelling Vlaanderen, makkelijk haalbaar

Om te vermijden dat ons land na een loonhandicap ook in een energiehandicap terecht komt, kunnen we inderdaad beter de doelstellingen van stroomversnelling Vlaanderen helemaal uitvoeren. Jawel! Die doelstellingen zijn eenvoudig: de klimaatakkoorden van Parijs halen en de burgers betrouwbare, goedkope elektriciteit bezorgen. Welnu, dat kan allemaal eenvoudig, snel en zonder subsidies.

Alles wat onze regering moet doen is de vrije markt opgaan en een vraag aan de energiesector richten, om te investeren in Nucleaire en gasinstallaties. De N2N oplossing. De “nuclear to natural gas solution”

Voorwaarden zijn, geen subsidies, winst maken en tewerkstelling in eigen land creëren,  en de prijs voor elektriciteit voor de bevolking toe verlagen naar het niveau van de Franse elektriciteitsprijzen.

Hiermee zijn alle doelstellingen gehaald. De co2 uitstoot zal aanzienlijk verminderen en de doelstellingen van COP21 klimaatakkoord kunnen moeiteloos worden gehaald. De prijs voor elektriciteit voor de bevolking zal lager zijn dan die van vandaag. Subsidies moeten niet meer worden gegeven. Geld dat we beter kunnen besteden. Om bijvoorbeeld de loonhandicap weg te werken. Kijk twee vliegen in één klap noemen ze dat.

Wie alsnog windmolens wil plaatsen of zonnepanelen, moet die mogelijkheid krijgen. Niet dat iemand het nog zal willen doen. Het zal immers niet rendabel zijn zonder uw subsidies en dankzij die lage elektriciteitskosten.

Het zou natuurlijk wat onzinnig zijn, als er 100% betrouwbare en goedkope energie is, die de bevolking ter beschikking heeft, om dan nog windmolens en zonnepanelen te plaatsen. Dat is geldverspilling. Doen we niet meer aan.

Het verhaal dat zonnepanelen hier rendabel zijn zonder subsidie is eigenlijk een halve waarheid of een hele leugen, zo u wil.  Immers, als benzine €15 per liter zou kosten, omdat de regering dat zo wil, dan is het ook goedkoper om op whisky te rijden.

Onze regeringen hebben door hun kortzichtige onverstandige subsidie en groenstroom certificatenpolitiek uit het verleden, de prijs van elektriciteit doen ontploffen. Nadien verklaren, dat het nu goedkoper is om zonnepanelen te leggen, is dan ook een bewust foute voorstelling van de realiteit.

Ons land gaat gebukt onder torenhoge schulden, schulden die onze kinderen en kleinkinderen moeten terugbetalen. Laten we ze toch niet nog eens opzadelen met onbetaalbare energiekosten en onrealistische energiedromen.

Een warme oproep dus aan onze regering om vol voor de vrije markt te gaan en alsnog zonder enig probleem de klimaatakkoorden van Parijs te halen. Immers, noch het IPCC, noch de COP21 akkoorden zijn tegen nucleaire oplossingen. Het IPCC zelf vindt dat we meer bomen moeten planten en gebruiken als hernieuwbare energie. Eigenaardig genoeg delen milieugroeperingen die mening niet met hun geliefde IPCC. Hoeft ook niet meer dan.

De portemonnee van de burgers in dit kleine landje zal er wel bij varen en onze leiders kunnen blinken dat ze de klimaatdoelstellingen haalden. Ook klimaatzaak kan gelijk zijn rechtszaak laten vallen. Iedereen blij. Everybody happy, zou Nic Balthazar zeggen. Schoon toch.

Wie aan mijn cijfers, voorstellen of berekeningen twijfelt, kan op onderstaande hyperlinks doorklikken en zich vergewissen.

Thorium voorstel aan stroomversnelling Vlaanderen

http://www.stroomversnelling.vlaanderen/gebruik-thorium-ipv-fossiele-brandstoffen

Voorstel aan stroomversnelling Vlaanderen

http://www.ockhams-scheermes.be/429892786

Het windschaal probleem

http://www.ockhams-scheermes.be/427675258

Reden waarom wind- en zonne-energie nooit genoeg zullen zijn

http://www.ockhams-scheermes.be/429892782

Professor Mackay die zegt waar het op staat

http://www.ockhams-scheermes.be/427675250

De elektrische auto, dat werkt niet

http://www.ockhams-scheermes.be/429892781

professor Morris over de valse groene hernieuwbare beloftes

http://www.ockhams-scheermes.be/429892780

Sprookjes zoals wegen in zonepanelen, aan diggelen, met feiten, cijfers, argumenten

http://www.ockhams-scheermes.be/422899814

Een volledig dossier over klimaat en energiepolitiek. Elke link is nieuws.

http://www.ockhams-scheermes.be/422899814