Windmolens: in het begin waren ecologisten voorstanders