Okay, Andreas Tirez: inhoudelijk dan.

Okay, inhoudelijk dan Andreas Tirez. Want dat vroeg u mij op Twitter. Welaan dan!

Dit is een reactie op de ongelofelijke schofterige en hufterige vergelijking van Trump met Hitler. Het kan dus aan iedereen zijn die zich geroepen voelt om de gutmensch uit te hangen. De overdrijvende werkelijk totaal van de pot gerukte vergelijking, die jullie erdoor willen krijgen en in de geesten van de mensen installeren. Het zal niet werken. Het beeld dat jullie willen ophangen van Trump is een beeld dat niet strookt met de werkelijkheid. Dat weten jullie zeer goed. Wij weten dat ook. 

Toen Reagan President werd verkozen, had je exact dezelfde retoriek als die u nu graag gebruikt voor Trump. Reagan was een oorlogsstoker, idioot, acteur, cowboy etc.., hij zou de wereld in brand steken en in nieuwe wereldoorlog storten. Well it didn’t happen. Hij blijkt de beste President ooit volgens Amerikanen nu.

Over zijn economische oplossingen weten we dat Trump zijn land wil moderniseren en investeringen wil doen. Hij wil belastingen verlagen voor de KMO.

Van zodra economie ook een echte wetenschap is en geen nattevingerwerk zal ik dus economen ook ernstig beginnen nemen. Nu ga ik net als Taleb ze verder wat uitlachen. Ondertussen gaan de beurzen omhoog en is er optimisme over wat Trump zal doen. We zullen dus zien of het werkt. Ik denk alvast van wel.

Misschien moeten jullie wat meer uit de ”Intellectual but idiot “ wereld komen en wat meer onder echte mensen. Een aanrader hoor. Zeggen dat u opkomt als sociaal liberaal en dan neerkijken op het gewone volk, dat gaat er niet goed in hoor.

Ik ken hier een zeer bekende tv-econoom, die de lage olieprijzen tot het verleden catalogeerde, de Brexit fout voorspelde en nu de verkiezing van Trump niet zag aankomen. Niemand spreekt de goede man erop aan. Zijn tv optredens zullen blijven en wanneer hij een windje laat zal dit in de kranten komen. Wanneer hij dan nog de woorden duurzaam en hernieuwbare energie laat vallen, kan zijn reputatie bij onze media toch niet stuk. Of zijn investeerders nog blij zullen zijn nadat de wind en zonnedromen niet uitkomen, dat zal een andere vraag zijn. Benieuwd of het dan wel de media gaat halen ook. 

Zo dom zijn die mensen niet.

Populist is een term waarmee jullie iemand graag brandmerken omdat die persoon de mening uitdrukt die gedragen en gesteund wordt door een brede laag in de bevolking. Denkt u echt dat het onophoudelijk beledigen van die mensen jullie populair of aanvaardbaar gaat maken. Het maakt jullie ongeloofwaardig en onpopulair. Binnen het eigen "circle jerk" kringetje pseudo-intellectuelen zal het wel fijn vallen. Buiten die kring is er hoongelach, onbegrip en vooral veel boosheid.  

Wat wel een feit is. Op het ogenblik dat de verzamelde anti-Amerikaanse linkse krachten met miljoenen op straat kwamen betogen tegen de raketten in het Westen, zaten duizenden dissidenten in de gevangenis in het communistische Oostblok.

Eentje daarvan was Vaclav Havel. Hij was verbijsterd over die betogingen. Hij dacht werkelijk dat al deze betogers tegen hem betoogden. Waarom was er zoveel haat in het Westen tegen die dissidenten zoals hij. Hij voelde zich in de steek gelaten door deze zichzelf moreel superieur wanende linkse betogers. Die raketten zag hij, die zouden versneld het communisme op de knieën brengen. Wat later ook is gebleken.

Op dezelfde manier voelen, (volgens mij althans) miljoenen onderdrukte moslims zich en zeker de vrouwen daar. Door jullie apologeten gedrag laten jullie al deze mensen in de steek. Op dezelfde manier zoals jullie Havel en zijn voor vrijheid vechtende en stervende mededissidenten toen ook in de steek hebben gelaten. Het is een verregaande en bijna misdadige manier van schuldig verzuim. Doe de moeite om het essay van Arabiste, juriste en auteur Anne Marie Delcambre te lezen hier Tracht te begrijpen.

Florence Nightingale en Henri Dunant hadden dit soort dilemma al. Nightingale had gezien in de Krim dat al haar oplapwerk alleen maar de oorlog langer deed duren, met meer slachtoffers tot gevolg. Dunant zijn standpunt was, dat er altijd hulp moest worden geboden. Hij was dus de humanist. Hij kreeg de Nobelprijs. Niet Nightingale.

U ziet de gelijkenissen met vandaag de dag de zogezgde humanitairen. Ze verlengen het lijden en draaien hun hand niet om om wat extra miljoenen slachtoffers te maken en wat onderdrukkende dictatoriale regime’s te blijven sponsoren. Als ze maar gerust slapen en in hun witte Toyota’s mogen blijven rondrijden. Af en toe op TV, radio of in een krant wat heldendaden poneren en we zijn helemaal het summum van onze beschaving. We zijn in onze gutmensch nopjes dan

Uw keuze de dag van vandaag zou zijn, laten we naar de 1200 concentratiekampen in het Duitsland van Hitler humanitaire hulpkonvooien brengen. Hitler zou akkoord gaan, als minstens 50% van de hulp bij hem en zijn troepen terecht zou komen. In plaats van bommen zouden jullie ook voedselpakketten droppen. Ook die zouden grotendeels bij Hitler en zijn manschappen terecht komen. De oorlog zou dus veel langer duren en massaal veel meer slachtoffers maken.

Op dezelfde manier houden de 37.000 zogezegde humanitaire ngo’s zichzelf en de dictators in het zadel. Hulpverlening is de vijfde belangrijkste economische activiteit in de wereld. Als armoede zou verdwijnen, dan zouden deze organisaties overbodig worden. Dat willen ze dus niet. Vandaar dat er amper geld via die organisaties bij de armste terecht komt. Hulp helpt niet behalve voor de organisaties en de lokale dictator zelf.

Deze spreuk zou u boven uw bed moeten hangen. Het zal er u aan herinneren dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken en dat u met uw goede voornemens alleen maar de weg naar de hel plaveit voor miljoenen mensen. Maar dat heb ik u al eens gezegd na een lezing bij Libera.

 “Evil men don’t get up in the morning saying ‘I’m going to do evil.’ They say: ‘I’m going to make the world a better place’.

PS: Hebben jullie al een strenge veroordeling van de geweldadige rellen gedaan? Blijkt dat de aanhang van Hillary en Obama niet voor een “peaceful transition of power” zijn. Nochtans was dat wat Hillary en Obama tenvolle wilden, toen ze nog zegezeker waren tenminste. 

Hieronder mijn tips aan politici

Aan alle politici die maar niet begrijpen waarom Donald Trump president is verkozen en waarom in Europa een niet te stoppen beweging op gang is gekomen van rechtse succesvolle politici. Van Orban, over Le Pen, naar Wilders PVV en de AFD in Duitsland.

 

Dit is hun eenvoudig doch zeer succesvol recept.

Stop met luisteren naar politiek correcte doch doodzieke elitaire Gramsci media.

Stop met luisteren naar stijf gesubsidieerde organisaties zoals o.a Bond Beter leefmilieu.

Stop met luisteren en plooien naar milieu extremistische bewegingen zoals greenpeace.

Stop met luisteren naar uw benoemde ambtenaren in hun ivoren toren.

Stop met luisteren naar ondernemers die rijk worden van subsidies door hernieuwbare onzin.

Stop met luisteren naar alle islam appologeten en hun taqiyya leugens.

Stop met iedereen die een andere mening heeft te brandmerken als populist of ontkenner.

Start vandaag nog met onder de mensen te komen en te luisteren naar wat daar leeft.

Het is eenvoudig. Democratie is eenvoudig. Sta tussen het volk en er niet boven.