Klimaatontkenner: maar wat is dat eigenlijk?

Gisteren was het weer zover. De filosoof  Maarten Boudry -UGent-, die zwaar onder vuur ligt vanwege een artikel waarin hij het extremistische PVDA op de korrel neemt, vond het nodig om in zijn verdediging die zogezegde “klimaatontkenners” op te voeren. Dat deed hij op twitter, maar in recente artikels schuwt Boudry dat verfoeilijke woord evenmin. Dat vraagt om een reactie.

Maar wat zijn dat dan precies “klimaatontkenners” ?

Om dat te begrijpen moeten we eerst kijken wat de “niet klimaatontkenners” dan te vertellen hebben, wat hun standpunten zijn. Want blijkbaar is iedereen die deze standpunten niet aanhangt wel een “klimaatontkenner”.  De bedoeling van de personen die dit beladen woord gebruiken is uiteraard om elk debat in de kiem te smoren en de persoon met de andere mening meteen verdacht te maken. De connotatie met “holocaustontkenner” ligt voor de hand. Een verwerpelijk en streng te veroordelen woordgebruik is het.

Eerste stelling: Ninety-seven percent of scientists agree: #climate change is real, man-made and dangerous

Tweede stelling: The science is settled and the debate is over

Derde stelling: De computermodellen zijn duidelijk en die voorspellen een klimaatcatastrofe.

Vierde stelling: alleen door windmolens en zonnepanelen te bouwen en ook elektrisch te gaan rijden is de klimaatcatastrofe te vermijden.

Voor de “niet klimaatontkenners”  zijn dit de hoekstenen van hun betoog. Al wie daar ook maar de minste twijfel durft over te uiten is dus wel een “klimaatontkenner” Dat wil zeggen dat 98% van alle energie die de mensheid nu gebruikt, die moet op de schop. Alle 800 miljoen fossiel aangedreven voertuigen op deze planeet moeten elektrisch gaan rijden. En wel gisteren nog.

Daaraan twijfelen en/of kritiek op hebben, dan ben je dus een “klimaatontkenner”  Dat ben je dus zo, amper moeite moet je daarvoor doen.  

Wie zijn dan deze klimaatontkenners?

Ten eerste : Het IPCC zelf zo blijkt.

Want wat zegt het IPCC.“It is extremely likely that human activities caused more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010.”

Extremely likely is niet hetzelfde als “ onomstotelijk bewezen en het debat is gesloten”

Het IPCC heeft in het AR4 rapport uit 2007 letterlijk gezegd: “ The climatesystem is a coupled non-linear climate system, and therefore the long-term prediction of future climate systems is not possible”

Het IPCC heeft 4 verschillende prognoses. Wat automatisch zoveel wil zeggen als, we weten het ook niet, maar we trachten een “educated guess” te doen. Klimaatontkenners dus.

Daar krijg je geen kranten mee gevuld en verkocht en ook geen donaties of subsidies mee in de wacht gesleept.

Ten tweede: verwonderlijk genoeg zijn ook de peetvader van de “niet klimaatontkenners”  James Hansen (voormalig NOOA- NASA directeur) en zijn wetenschappelijke vrienden, Emanuel, Wigley en Caldeira, ondertussen ook opgeklommen tot de verfoeilijke “klimaatontkenners” gilde. Getuige een artikel in de “The Guardian” van de hand van Naomi Oreskes. Waarom? Wel deze wetenschappers zijn pro nucleair en dan ben je een nieuw soort van “klimaatontkenner” voor de orthodoxe bewakers van het klimaat.

Ten derde: De zogenaamde sceptici. Die zeggen, ja de aarde is lichtjes aan het opwarmen, want we komen uit een kleine ijstijd. Ja, CO2 is en broeikasgas, dat weten we als sinds Svante Arrhenius dat meer dan een eeuw geleden bewees. Ja, de mens zal wellicht een kleine rol spelen, we zijn van 1 miljard naar meer dan 7 miljard mensen op deze planeet gegaan in iets meer dan een eeuw. Wij ontkennen dus niet de basisfysica van de klimaatverandering. Waar komt dat label als “klimaatontkenner” dan vandaan?

Maar dat het gevaarlijk is en dat windmolens, zonnepanelen en elektrische wagens, samen met een volledige omwenteling van een mondiaal economisch systeem, ter bestrijding van die menselijke CO2 iets gaat veranderen aan het klimaat op aarde, dat betwisten wij. Dan ben je dus een, jawel “klimaatontkenner”

Behalve de experimenten die Arrhenius heeft gedaan, die aantonen dat CO2 een broeikasgas is, heeft niemand tot nu toe hard en onomstotelijk in een experiment kunnen aantonen dat menselijke CO2 de oorzaak is van de zachte en milde opwarming van de aarde. Wablief!

Dit opmerkelijk verhaal komt van wetenschapster Jennifer Marohassy

Toen John Nicoll (dean of science James Cook university Australië) naar CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) in 2006 een brief schreef, met de vraag of ze hem alle wetenschappelijke peer review stukken ivm opwarming van de aarde en de menselijke CO2 invloed (cause and effect) kon sturen, was het antwoord, zeker dan gaan we voor u regelen. 

18 maanden later was er niet 1 wetenschappelijke studie gevonden –wereldwijd- die de hypothese van de menselijke CO2 en invloed op het klimaat kon bevestigen. Alles wat metereologe van dienst Penny Whetton had gevonden voor John Nicoll was een stukje in “wetenschappelijk” sectie van “climate change in Australië 2007” met de vermelding

We believe that most of the increase in global temperatures during the second half of the 20th century was very likely due to increases in the concentration of atmospheric carbon dioxide”. Wat ook het IPCC schrijft.

“Believe” “most” en “very likely” zijn niet meteen de meest overtuigende woorden of argumenten.  Zeker mijlenver verwijderd van “ debat is over en wetenschap is er uit” 

Wie niet wil “geloven” in de voorspellende kracht van onbetrouwbare computermodellen, is een “klimaatontkenner” 

Wie niet wil “geloven” in de stelling, dat menselijke CO2 tengevolge van onze fossiele verbranding het klimaat op de planeet gevaarlijke doet opwarmen is een ‘klimaatontkenner”

Wie niet wil “geloven” dat windmolens, zonnepanelen en elektrische wagens die gevaarlijke opwarming zal doen stoppen is een “klimaatontkenner”

Wie niet wil “geloven” dat 97% van alle wetenschappers geen “klimaatontkenners” zijn die is dus, Jawel, weer gewonnen een “klimaatontkenner”

Vier maal “geloven”, want bewijs is er niet. Voor een zelfverklaarde atheïst als Boudry is dat redelijk religieus gedrag, moet ik zeggen. Zoveel geloven. 

Jean Meeus is erelid van SKEPP, zou Maarten Boudry hem ook aanspreken als “klimaatontkenner” of Gerard Bodifée misschien. Of misschien Istvan Marko de voorzitter van de “European chemical society” Het zou zomaar kunnen.

Stapje terugzetten en ook eens luisteren naar de andere argumenten, dan zal ook Maarten Boudry moeten vaststellen dat het woord “klimaatontkenner” een politiek en ideologisch doel heeft en niets met wetenschap te maken. Daar zou consensus mogen over zijn.