Uw bron is een wikipedia fraudeur William Conolley die 5428 artikelen op wikipedia veranderde om wetenschappers te belasteren en ronduit leugens te verspreiden over deze mensen. Daar mee afkomen, en dat zal u al wel vaker hebben gedaan, is ronduit schofterig. Die man had als enige doel mensenlevens en reputaties van degelijke wetenschappers te vernietigen. U mag fier zijn op dergelijke wetenschappelijke bron. Maar het antwoord bleef u schuldig. hier en hier en hier kan u de man zijn werken bekijken. 

Zoals uw bron voor de 97% studie die u mordicus als wetenschappelijk blijft verdedigen. Daar waar ze door echte wetenschappers al lang is verworpen is. Richard Tol, John Legates o.a  Cook (de auteur van de 97% onzin studie) is een cartoonist en zijn vriend Honneycut een handtassenmaker. De andere partner in crime daar is Dana Nucitelli, die ook al eens voor The Guardian schrijft. Die krijgt zijn salaris van Exxon mobile. Jawel. Maar dat mag niet geweten zijn.

Dat zijn uw bronnen. Dat is uw wetenschap. hier kan u informatie vinden over deze bende linkse zeloten, met hun gehackte mails als toetje erbovenop. Dat groepje heeft zelfs « crushers crews » opgericht om het internet af te speuren om iedereen die hun consensus verhaal of sceptisch is op te zoeken en op fora proberen af te maken. Prachtige bron weeral. Heel wetenschappelijk ook. Allemaal te weten gekomen omdat informatici ingenieurs het beu waren en hun private mails hebben gehackt om ze te ontmaskeren.

Over het rapport van NOAA

Het rapport is eigenlijk een aanvulling van de club van Rome (opgericht 1968). Daar ging het niet alleen over voedsel en ook olie en de economische groei. Het was een verderzetting van Malthus. Die ook al fout bleek, meer dan 100 jaar voordien. Maar wellicht had het hier tot doel de prijzen van voeding en olie wat op te krikken. Betaal sommige wetenschappers genoeg en ze zeggen wel wat u wil dat ze zeggen.  Ehrlich en Holdren met hun toenmalige voorspellingen en rapporten, die ook allemaal niet zijn uitgekomen, waren vaak de doemdenkers van dienst in die tijd.

Deze quote komt van die twee jonge wetenschappers in de jaren zeventig. John Holdren (was wetenschapsadviseur van Obama) en Paul Ehrlich (winnaar genius award en grandioos verliezer van the bet met Simon) “We are not of course optimistic about our chances of success, some form of eco-catastrophe if not thermo-nuclear war seems almost certain to overtake us before the end of the 20th century” Wel, daar is dus niets van uitgekomen.

Ik stuurde u een link -hier waarin 200 pers artikelen staan tussen 1970 en 1979 (dus ook voor NOAA rapport) die gewag maken van die mogelijk nieuwe ijstijd. Zeggen, zoals u beweerde, dat het enkel “TIME MAGAZINE”  was is dus ronduit een leugen. Er is bovendien in 1976 zelfs een documenataire gemaakt met die titel The coming ice age  Het was dus algemeen aanvaard principe en breed bekend en gerapporteerd in de pers. 

In het rapport staat duidelijk op twee pagina’s de vermelding, dat sommige wetenschappers denken aan een nieuwe ijstijd. Zeggen er ook duidelijk in dat ze het NIET echt kunnen voorspellen. Uw idee van ik haal Mitchell eruit en kijk ze waren juist is van dergelijke domheid dat het nauwelijks te beschrijven valt. Ook die man uit zijn twijfel. Vrijwel niets van al die problemen en voorspellingen uit dat rapport zijn uitgkomen. Maar voor u is die ene zin van Mitchell eruit halen een bevestiging van uw religieuze opvatting. Zeggen dat zijn twijfel juiste voorspelling was. Hoe laag kan iemand zinken. 

In het rapport staat, dat sommige klimaatwetenschappers denken aan nieuwe ijstijd: gewoon een feit. Het staat er zwart op wit. Anderen denken er anders over. Wat nu in het IPCC ook het geval is. Maar dat zegt u niet. U doet alsof er nu consensus is dat het zeker is dat menselijke CO2 gevaarlijke opwarming gaat veroorzaken en dat windmolens en zonepanelen plaatsen onbetwiste wetenschappelijke feiten zijn. Dat zijn ze niet dus. Staat ook niet zo in IPCC rapporten trouwens.

Trouwens ook nu zijn er Russische wetenschappers die nieuwe ijstijd voorspellen hier en hier Uiteraard stonden de klimaat-bullies al klaar om profeesor Valentina Zharkova hier  af te maken. Want dan komt hun alarmverhaal in de problemen. Het gaat al lang niet meer om wetenschap, maar puur om ideologie en belangen. 

Er staat in dat rapport van NOAA dat er een kleine ijstijd en Middeleeuwse warme periode was. Iets wat u en andere alarmisten mordicus betwisten. Want dat is in strijd met de Mann hockeystick, die de warme periode gewoon op basis van enkele boomringen wegsneed. Anders kreeg hij geen hockeystick natuurlijk. Ondanks het feit dat 485 papers de Middeleeuwse warme periode vermelden en bevestigen en 1413 over de kleine ijstijd. Allemaal terug te vinden in GeoRef.  Maar ook daar leest u -toevallig wellicht- ook over.

Als er iets is wat we dergelijke rapporten kunnen leren is juist dat toekomst voorspellen NIET mogelijk is. Al zeker niet voor wat klimaat betreft. Dat is de stelling van de sceptici altijd geweest, vroeger en ook nu. U zegt dat u het wel 100% kan en weet.

Doorheen de geschiedenis loopt het vol mensen die in hun tijd de doemdenkers van dienst zijn en echte vooruitgang willen tegenhouden. Zoals alarmisten en groenen dit nu willen doen.

Van Galileo, kepler naar Newton en Darwin, naar Einstein, Curry, Bell, Ford, Flemming, Röntgen, Tesla, Edison, Wright Brothers etc… Al deze uitvinders, wetenschappers en visionaire ondernemers, allemaal kwamen ze mensen zoals Bob & co tegen, die alles al konden voorspellen, en wisten dat de toekomst er slecht uit zag en de mens was de fout van alles. Daar haalden ze rapporten bij van andere doemdenkers, die dan hun religieuze doem ondersteunen.

Maar de geschiedenis zal alleen die mensen onthouden die een positieve bijdrage leverden aan de ontwikkeling van de mensheid. Die bijgedragen hebben aan het vergroten van de som van alle kennis die de mensheid bezit. Die uitvindingen deden die ons allemaal naar ongekende welvaart hebben gebracht. Die door hun doorzetting en gesterkt door tegenwerking van religieuze doemdenkers hun weg verder hebben gezet. Vandaag de dag de ontwikkelaars voor nieuwe energievormen zoals thorium. Niet de wind en zonverkopers.

Mensen zoals Bob gaan naar de zee, scheppen met hun emmer water en als er geen vis in hun emmer zit, dan is de conclusie, er zit geen vis in de zee. De scepticus gaat de zee onderzoeken, als de doemdenker ondertussen alleen naar de emmer zit te staren en hysterisch staat te roepen dat het voedsel op is. De emmer water is de kennis die de mensheid nu bezit en de oceaan is de kennis die de scepticus aan kennis wil vergaren en onderzoeken. Vanop de kade staan de doemdnekers naar hun emmer te staren en naar de sceptici te roepen dat ze gekken zijn.   

Doemdenkers doorheen de geschiedenis hebben een slechte reputatie en zijn vaak al vergeten. We brengen ze alleen nog in herinnering om te duiden hoe dom en slecht ze wel waren en hoeveel kwaad ze berokkenden. Hoeveel vooruitgang ze hebben tegengehouden.

Alleen de grote doorzetters die zich niet door de alarmisten en doemdenkers van hun tijd hebben laten tegenhouden, die vieren we vandaag de dag nog steeds. Dat zal in de toekomst niet anders zijn, dat voorspel ik. 

U mag zich uiteraard verder blijven wentelen in doem en de mens van alle zonden verdenken. U bent dan ook een aanhanger van de klimaatreligie. Dat zijn niet mijn woorden maar die van GIna McCarthy, directeur EPA. Political induced religion, zijn haar exacte woorden. Ik ga haar niet tegenspreken. hier te bekijken

Met de nieuwste fraude van NOAA die John Bates nu naar voor bracht en met climategate in het achterhoofd, alsook de vervolgingen, intimidaties, bedreigingen en reputatie beschadigingen die alarmisten veroorzaakten de laatste 10 jaar, zal de landing hard aankomen. Wanneer nu ook nog Tim Ball en Mark Steyn hun proces winnen tegen Michael Mann en zijn fraude helemaal bloot komt te liggen, is het boeken dicht voor doemdenkende alarmisten. Heel erg lang zal dit niet meer duren.